Κυρ 9 Απρ 2017 06:39:14 μμ

ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 10η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν. 3852/2010 και 163 παρ. 4 του Ν.
3463/2006, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 10/04/2017, Μ. Δευτέρα και ώρα 18:30, για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής και μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ : «Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Απολογισμού οικ.
Έτους 2015 Δήμου Βριλησσίων»
Συνημμένα: Εισήγηση επί του θέματος
Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, μπορούν να
λάβουν γνώση αυτών από το φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του
Δήμου.
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός
Κισσάβου 11, την 10η Απριλίου, Μ. Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Επιστροφή ποσού 630,20 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
(Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 2ο: : Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ράδο Κωνσταντίνο 54,43 €
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος -
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 3ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ
KAΘΑΙΡΕΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (Εισηγήτρια:
Μουρατίδου Θεώνη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜA 4ο: Έγκριση:
 της υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
 της κατασκευής του εν λόγω έργου,
 της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού. (Εισηγητής: Μουστάκα Μαρία_
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση:
 του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.)
 της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και
 της εκ νέου παρατάσεως
 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Εισηγητής:
Σταθοπούλου Ελευθερία_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (Εισηγητής: Καλλίτσης
Θεοδόσης_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας της δράσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ», μέσω Δημόσιας Σύμβασης, με την
διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Εισηγητής:
Παραράς Σταμάτιος_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 8ο: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Εισηγητής:
Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
(Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 10ο: Συμψηφισμός ποσού 1.041,60 € που αφορούν τέλη
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2016, με τα αντίστοιχα τέλη
έτους 2017 (Εισηγητής: Μαλτέζος Ευάγγελος - Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 8ου και
9ου )
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Τελευταιο απο Administrator