Κυρ 9 Απρ 2017 06:53:40 μμ

Friday, 08 July 2016 15:03

ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.

Γραφει ο/η  Administrator
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Βριλήσσια, 08 Ιουλίου 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8438
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 13η/2016 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 13η Ιουλίου,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1Ο: Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης
εντολής (Εισηγητής: Κρικώνης Γεώργιος – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site)
πληροφοριών της εταιρείας «Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.» (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου Ελευθερία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια:
Σταθοπούλου Ελευθερία – Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα υποβολής πρότασης για τη
χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ», του Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στο πλαίσιο συνεργασίας – σύμπραξης των
ΟΤΑ με ΜΚΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΠΣΕ (Πρόεδρος ΟΚΠΑ: Λάμπρου – Αρσένη Παρασκευή)
 ΘΕΜΑ 6ο: Προμήθεια & εγκατάσταση συσκευών αποδοχής χρεωστικών & πιστωτικών
καρτών (POS) (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου
Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης
Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση υλοποίησης της δράσης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης,
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
υλοποίησή της
(Εισηγητής: Μαρτιγόπουλος Τρύφων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης
Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού
δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) ποσού 21.960,40 € (Εισηγητής: Μαρτιγόπουλος Τρύφων -
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ –
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού δαπάνης (με
Φ.Π.Α. 24%) ποσού 23.436,00 € (Εισηγητής: Μαρτιγόπουλος Τρύφων - Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων (πλην του 6ου )
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (ΚΩΣΤΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΑΛΚΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΟΡΦΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) ΣΥΖ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΙΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΪΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ
ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
2 Κα Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
3 Κο Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 Το Δήμαρχο Βριλησσίων Κ. Ξενοφώντα Μανιατογιάννη
2 Γραφείο Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 17/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
ΠΡΟΣ
Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής
Έχοντες υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α /87/7-6-2010) για την Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Το άρθρο 2 Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 113/Β/2010)
στο οποίο προβλέπεται μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 165 και 166 του Ν. 3584/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007.
4. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 20 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015 για την έκδοση απόφασης από την
επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
5. Το με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/10/24340-24.10.2012 έγγραφό του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο γίνεται αποδεκτή η με αριθμό
23/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπου οι Νομικοί Σύμβουλοι και
οι Δικηγόροι που προσλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ήδη άρθρο 43 Ν.4194/13), που αφορούν την πρόσληψη των
δικηγόρων, είτε σύμφωνα με τους Οργανισμούς των Υπηρεσιών και των νομικών προσώπων
που ανήκουν σ' αυτόν (τομέα), που αφορούν την πρόσληψη των νομικών συμβούλων, δεν
προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ ή με διαδικασία ελεγχόμενη από το ΑΣΕΠ, δεν είναι
υπάλληλοι ή μισθωτοί και δεν υπηρετούν με σύμβαση εργασίας αλλά έμμισθης εντολής.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι προσλαμβανόμενοι στο δημόσιο νομικοί σύμβουλοι και
Δικηγόροι για την παροχή υπηρεσιών με σχέση έμμισθης εντολής, μη υπαγόμενοι στο μόνιμο
προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, εξαιρούνται της εφαρμογής του άρθρου
11 του Ν. 3833/2010 και δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων και των διορισμών
ενώ δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση της πρόσληψής
τους. Ωστόσο επισημαίνεται ότι για την εκκίνηση της διαδικασίας απαιτείται έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει (παρ 20ατου άρθρου ένατου του ν. 4057/2012).»
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, καθώς δεν υπηρετεί δικηγόρος με έμμισθη εντολή και ο
Δήμος μας αναθέτει την εκπροσώπησή του και την παροχή γνωμοδοτήσεων σε
πληρεξούσιους δικηγόρους.
7. Τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου στο Δήμο μας με έμμισθη εντολή λόγω του ότι η αντίστοιχη
θέση, που αναφέρεται στον Οργανισμό μας, παραμένει κενή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Βριλήσσια 30 /6 /2016
Προς:
Τον κ. Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site)
πληροφοριών της εταιρείας «Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.»
Σας γνωρίζουμε ότι, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου, κρίνεται
σκόπιμη η εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site) πληροφοριών της εταιρείας
«Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.», καθώς θα συντελέσει άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου
και στη λειτουργική του δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω βάση δεδομένων περιλαμβάνει θέματα δομής, οργάνωσης, λειτουργίας
καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων. Παράλληλα
περιέχει αρθρογραφία, νομοθεσία, εγκυκλίους, υποδείγματα, σχετική νομολογία των Ελληνικών
Δικαστηρίων (Ελ. Συν., ΣτΕ, κτλ) και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους.
Η ηλεκτρονική βάση θα χρησιμοποιηθεί ως ένα γρήγορο και άμεσο υποστηρικτικό εργαλείο
ακολουθώντας τις επιταγές της νέας τεχνολογίας
Κάθε ενότητα της ιστοσελίδας αναπτύσσεται σε υποκατηγορίες. Σε κάθε υποκατηγορία υπάρχει
πλούσιο και δομημένο υλικό που σχετίζεται με θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ενότητα, με ανάλυση
διατάξεων, βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές παρατηρήσεις από την αρμόδια επιστημονική
ομάδα. Επίσης σε αρκετά θέματα υπάρχουν αναλυτικά διαδικασίες υλοποίησης βήμα προς βήμα,
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και υποδείγματα όπου απαιτείται,
Παράλληλα, υπάρχουν εργαλεία για :
- τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης
- τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και
- εργαλείο ελέγχου συμμόρφωσης του προϋπολογισμού βάσει των οδηγιών της εκάστοτε ΚΥΑ για την
κατάρτισή του.
Επίσης, οι συνδρομητές μπορούν να διατυπώνουν ερωτήματα μέσω της ιστοσελίδας, στα οποία η
Επιστημονική Ομάδα δίνει έγκυρες απαντήσεις, τεκμηριωμένες και με παραπομπές στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο. Επίσης ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να δει αναρτημένες ερωτήσεις-
απαντήσεις που έχουν υποβληθεί από άλλους συνδρομητές του site ανά ενότητα και θεματολογία.
Την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, την επιμέλεια των θεμάτων και τη
διαχείριση των απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται, έχει ομάδα ειδικών επιστημόνων.
Από τεχνικής απόψεως, τόσο η ιστοσελίδα όσο και τα εργαλεία της είναι συμβατά με όλους τους
τύπους φυλλομετρητών όλων των λειτουργικών συστημάτων- Internet Explorer, Mozilla, Google
Chrome Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari κ.ά.
Το κόστος της συνδρομής για ένα έτος στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα υποβολής τριάντα
(30) ερωτημάτων, θα ανέλθει στα 1.500 €. Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει προβλεφθεί η
εγγραφή σχετικής επαρκούς πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 υπό Κ.Α.
00.6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα». Παράλληλα, με τη
διενέργεια της συγκεκριμένης δαπάνης,
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:
Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη δικτυακή βάση (site) πληροφοριών της εταιρείας
«Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.» για αόριστο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
ανάκληση της παρούσας απόφασης.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 23/6/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:7886/28.6.2016
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tεχνικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Κτηριακής
Ανάπτυξης Πόλης
ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ»
Το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον
Φ.Π.Α. το ποσό των 59.800,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 319.800,00€, εκτελείται με βάση την υπ’
αριθμ. 73/2014 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Μετά από:
α) Το υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 14709/10.09.2014 πρωτογενές αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002284120.
β) Την υπ' αρίθμ. 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω59ΩΩ9Ρ-ΗΦ9 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 14REQ002339272, με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
70.7331.01 για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2014.
γ) Την υπ’ αριθμ. 224/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω95ΤΩ9Ρ-9Τ1, που ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
δ) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17631/03.11.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14PROC002388835.
ε) Την υπ’ αριθμ. 265/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω8Υ8Ω9Ρ-ΓΘΙ με την οποία, κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» στην εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με προϋπολογισμό
προσφοράς 98.493,17 € (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι έκπτωση 55.00% επί των
τιμών της μελέτης του έργου.
στ) Την υπ’ αριθμ. 35/2015 Απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια)
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΚΥΩΩ9Ρ-ΥΔΑ, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων,
ενέκρινε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1107/02.02.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.
ζ) Την υπ' αρίθμ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΒΜΒΩ9Ρ-ΑΑΛ και καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002631999, με
την οποία:
1. Εγκρίθηκε Πολυετής Υποχρέωση ύψους 143.498,15 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01, η οποία
περιλαμβάνει εκταμίευση ποσών ύψους:
 130.000,00 € για το έτος 2015 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 και
 13.498,15 € για το έτος 2016 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01
2. Ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 για το έτος 2015.
υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου στις 21 Απριλίου 2015 και είναι ύψους 116.665,16 €
πλέον Φ.Π.Α. 23% του ποσού των 26.832,99 €, ήτοι συνολικής δαπάνης του έργου 143.498,15 €.
(Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 4195 / 21.4.2015 – ΑΔΑΜ 15SYMV002719469).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι η περαίωση του έργου
τοποθετούνταν στις 21/7/2016.
Κατά την εκτέλεση του έργου, όμως, το έτος 2015 τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους 24.765,80€,
άρα το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο για το έτος 2016 ανερχόταν στο ύψος των
118.732,35 €.
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης, συντάχθηκε η προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
ύψους 118.732,35 €, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με
α/α 108 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
113/2010, την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους
Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονομικών
και την 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03) εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.
Με την υπ’αριθμ. 69/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση ύψους
118.732,35 €, σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος
2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» για το έτος 2016.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει καταθέσει μέχρι σήμερα 2 λογαριασμούς συνολικής δαπάνης 39.234,52€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Παράταση της προθεσμίας του έργου
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 7428/17.6.2016 αίτηση του, ζήτησε να
του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα (150)
ημερολογιακές μέρες.
Στην αίτησή του αναφέρεται ότι η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του αλλά σε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το χρόνο εργασιών.
Αναλυτικότερα, παραθέτουν τα παρακάτω στοιχεία:
1. «Κατά την περίοδο των εργασιών διαπιστώθηκε από κοινού με την Υπηρεσία σας η ανάγκη
αναβολής της φύτευσης των δέντρων λόγω καιρικών συνθηκών. Επειδή τα σχολεία είναι κλειστά
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θεωρούμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο κατάλληλος μήνας για να
ποτίζονται τα δέντρα.
2. Λόγω συνεχούς λειτουργίας των σχολείων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών με τον σωστό
ρυθμό.
Μετά τα παραπάνω και λόγω του ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας
υπαιτιότητα παρακαλούμε όπως εγκρίνετε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης
εργασιών για τον πρώτο λόγο κατά 90 ημέρες και για τον δεύτερο επιπλέον 60 ημέρες
δηλαδή συνολικά κατά 150 ημέρες.»
Συνέπεια όλων των ανωτέρω, είναι ότι το έργο βρίσκεται αυτή την στιγμή στην φάση ολοκλήρωσης των
εργασιών, οι οποίες προβλέπεται και πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι και θα
απομένουν για τον μήνα Σεπτέμβριο μόνο οι φυτεύσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την παράταση της προθεσμίας
περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 19η Οκτωβρίου
2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής Δημοσίων Έργων» .
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία να:
Εγκρίνεται:
η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές
μέρες, δηλαδή μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων
Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την μετ’
εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τους.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 30/5/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Tεχνικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Κτηριακής Ανάπτυξης
Πόλης
ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου Ελευθερία
– Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
Το έργο: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμ. 58/2014 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 1.880.000,00 € και Φ.Π.Α. 432.400,00 €, ήτοι
συνολικής δαπάνης 2.312.400,00 € Ευρώ.
Μετά από:
α) Το υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 14803/11.09.2014 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002294583.
β) Την υπ' αρίθμ. 199/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Θ1ΛΩ9Ρ-9ΦΣ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 14REQ002323979, με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ύψους 2.312.400,00€ σε βάρος του
Κ.Α. 70.7341.02 για την εκτέλεση του έργου, για το έτος 2014.
γ) Την υπ’ αριθμ. 207/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΕΤΨΩ9Ρ-ΥΘΜ, που ενέκρινε τους όρους διακήρυξης
του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
δ) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16478/13.10.2014 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14PROC002347009.
ε) Την υπ’ αριθμ. 246/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΑΔΞΩ9Ρ-ΖΤΡ με την οποία, κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στην εταιρεία
«ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.», ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με
προϋπολογισμό προσφοράς 684.346,90 € (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.), ήτοι έκπτωση
56.92% επί των τιμών της μελέτης του έργου.
στ) Την υπ’ αριθμ. 3/2015 Απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια)
λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Η7ΙΩ9Ρ-ΜΧΩ, με την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων,
ενέκρινε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ
Α.Ε.», ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το υπ’ αριθ. Πρωτ.
29/05.01.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, αφού
διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.
ζ) Την υπ' αρίθμ. 8/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΠΓΩ9Ρ-1ΥΓ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002567742, με την οποία
ψηφίστηκε πίστωση ύψους 996.077,75 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7341.02 για την εκτέλεση του έργου:
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ» , για το έτος 2015,
υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου στις 10 Φεβρουαρίου 2015 και είναι ύψους
809.819,31 € πλέον Φ.Π.Α. 23% του ποσού των 186.258,44 €, ήτοι συνολικής δαπάνης του έργου
996.077,75 €.
(Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 1551 / 10 .02. 2015 – ΑΔΑ: ΩΛΗΒΩ9Ρ-ΞΗΚ και ΑΔΑΜ
15SYMV002576228 2015-02-13).
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εννέα (9) μήνες, ήτοι η περαίωση του έργου
τοποθετούνταν στις 10/11/2015.
1η Παράταση της προθεσμίας του έργου
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 12798/29.09.2015 αίτηση του, ζήτησε να
του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές
μέρες.
Η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα δική
του αλλά
1. στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
2015 στην περιοχή, αλλά και σε όλη την χώρα και
2. στις ειδικές καταστάσεις ανωτέρας βίας που επικράτησαν στην χώρα από 28.6.2015 έως και την
μερική άρση αυτών. Έτσι, ενώ το έργο συνεχιζόταν με ταχείς ρυθμούς και είχαν κατατεθεί δύο
λογαριασμοί μέχρι τις αρχές του Ιουνίου, συνολικού ποσού 78.597,00€, ο ανάδοχος έμεινε
απλήρωτος, οι εταιρείες που σχετίζονται με την εκτέλεση έργων δεν μπορούσαν να
προμηθευτούν και να μας προμηθεύσουν τα απαραίτητα υλικά, ούτε καν να κινήσουν τα
μεταφορικά τους οχήματα, με αποτέλεσμα στις 4.8.2015 να μας καταθέσει ο ανάδοχος «ειδική
δήλωση διακοπής εργασιών».
Οι λόγοι που οδήγησαν στην διακοπή εργασιών, χωρίς καμιά υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου
του έργου άρθηκαν στις 5.10.2015, οπότε το έργο ξεκίνησε και πάλι.
Με την υπ’ αρίθμ. 174/ 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΑΦ1Ω9Ρ-ΑΞΛ, εγκρίθηκε η παράταση της
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες (200) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την
28η Μαϊου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία
περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του
Παιδικού Σταθμού, οπότε το έργο συνεχίστηκε .
Κατά την εκτέλεση του έργου το έτος 2015 τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους 238.097,27€, άρα το
υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται στο ύψος των 757.980,48 €.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του ανεκτέλεστου συμβατικού αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης, θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2016, και συγκεκριμένα την πίστωση υπό Κ.Α.
60.7341.01 με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», με το ποσό των 757.980,48 Ευρώ.
Σύμφωνα δε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 70041/13.4.2016 έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογής
Προγραμμάτων και ΄Εργων, της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, το έργο
«ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ» είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ
085/8 της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ08580049 και το ποσό που εκκρεμεί
προς πληρωμή θα πληρωθεί με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε έως τα τέλη του 2015.
Με την υπ' αρίθμ. 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Δ14Ω9Ρ-ΧΑ7 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 16REQ004383472, ψηφίστηκε
πίστωση ύψους 757.980,48€ σε βάρος του Κ.Α. 60.7341.01 για την εκτέλεση του έργου, για το έτος
2016.
2η Παράταση της προθεσμίας του έργου
Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 4434/20.04.2016 αίτηση του, ζήτησε να
του χορηγηθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά εκατόν
πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2016.
Οι εργασίες εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Όμως, όπως αναφέρεται στην αίτηση του Αναδόχου, κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδέτησης
του κτιρίου αλλά και των τοιχείων περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου, υπήρξαν παρά πολύ
σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά τους
χειμερινούς μήνες Νοέμβριο 2015 έως και Ιανουάριο 2016 στην περιοχή του έργου, όπου οι καιρικές
συνθήκες υπήρξαν πέραν του συνήθους δυσχερείς στην περιοχή, όπως και σε όλη την Ελλάδα, με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης, καθώς και η απρόσκοπτη
εκτέλεση των υπολοίπων προβλεπόμενων εργασιών.
Επίσης, από την αρχή του μήνα Φεβρουαρίου 2016 έως και τα μέσα Μαρτίου 2016, υπήρχαν
εκτεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια και ιδίως στους οδικούς άξονες που
οδηγούν στην Περιφέρεια Πρωτευούσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη απρόσκοπτη προσέγγιση των
υλικών στον τόπο του έργου με αποτέλεσμα την διαρκή καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών,
χωρίς καμία υπαιτιότητα του Αναδόχου.
Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι συνθήκες της εγχώριας αγοράς έχουν
γίνει εξαιρετικά δύσκολες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι όροι λειτουργίας της
(προπληρωμή υλικών, κλπ.) τις έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, καθώς τα νέα δεδομένα
της αγοράς, που προέκυψαν μετά την ανάληψη του έργου, οδήγησαν σε αναγκαστικά αργούς
ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι επίσημα η Περιφέρεια Αττικής ενημέρωσε για την συνέχεια της
χρηματοδότησης του έργου με το υπ’ αριθμ. 70041/13.4.2016 έγγραφό της, οπότε στις 11.5.2016
πάρθηκε και η σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την σχετική έγκριση πίστωσης
(Α.Ο.Ε. 68/2016).
Συνέπεια όλων των ανωτέρω, είναι στο έργο σήμερα να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες
θεμελίωσης και σκυροδέτησης του φέροντος οργανισμού, να είναι σε εξέλιξη οι εργασίες
σκυροδέτησης τοιχείων περίφραξης περιβάλλοντος χώρου, τοιχοδομών κτιρίου, τοποθέτησης κασσών
και ψευτοκασσών, μαρμαρικών, κλπ, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης των
απαραίτητων σωληνώσεων Η/Μ εργασιών και τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίων, επιστρώσεων
δαπέδων, κλπ.
Για τους παραπάνω λόγους η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει την παράταση της προθεσμίας
περαίωσης του έργου με αναθεώρηση κατά εκατόν πενήντα(150) ημερολογιακές μέρες, δηλαδή
μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
Να σημειωθεί ότι η παράταση του έργου έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής και
συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με το
υπ’ αρ. πρωτ. 2455/01-07-2016 έγγραφό τους.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία να:
Εγκρίνεται:
η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με αναθεώρηση κατά εκατόν πενήντα(150)
ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν.
3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο
Ανάδοχος του έργου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών
και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Παιδικού Σταθμού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Βριλήσσια 8 /7 /2016
Προς :
Τον κ. Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή « έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων »
Σας υποβάλλουμε την έκθεσης λήξης εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης του
Δήμου Βριλησσίων που υποβλήθηκε από τον κο Στέφανο Ι. Κλιάφα Α.Μ ΣΟΕΛ 10891,
ορκωτό ελεγκτή λογιστή της εταιρίας tms, με αριθμ. πρωτ. 7471/21/6/2016
και παρακαλούμε για λήψη απόφασης περί αποδοχής της από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 6 Ιουλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Προς :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση υλοποίησης της δράσης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,
Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που
αφορά στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης,
Έγκριση διενέργειας Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίησή της
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη και την μείωση των
εκπομπών του παραγόμενου CO₂ (και την συνακόλουθη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις
κάθε μορφής δημοτικές δράσεις), ο Δήμος Βριλησσίων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
”ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – ENERGY FOR MAYORS”. Την άνοιξη του 2013 ολοκληρώθηκε η
διαδικασία κατάρτισης, δημόσιας διαβούλευσης και οριστικής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 2010-2020. Το Σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο Βριλησσίων, στις 10 Ιουνίου 2013 με την υπ’ αριθ. 80/2013 Απόφασή του. Σε αυτό,
περιλαμβάνονται όλες οι δημοτικές πρωτοβουλίες που προβλέπεται να αναπτύξει ο Δήμος με στόχο
την μείωση της εκπομπής του παραγόμενου CO₂ κατά 20% έως το 2020. Έτσι, μεταξύ άλλων, στο εν
λόγω Σχέδιο Δράσης προβλέπονται δράσεις στον τομέα του Δημοτικού Οδοφωτισμού (Μέτρο 3.6.
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020), με
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των ποσοτήτων εκπομπών αερίων ρύπων και
CO₂.
Ίσως ο σημαντικότερος δημοτικός τομέας κατανάλωσης ενέργειας (και ταυτόχρονης παραγωγής CO₂)
είναι αυτός του δημοτικού οδοφωτισμού, δηλαδή του φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, με
ετήσια κατανάλωση (κατά το έτος αναφοράς 2010) 2.069.131 kWh.
Εξ άλλου, ο Δήμος Βριλησσίων έχει, σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ΔΚΚ) (N.
3463/2006, όπως ισχύει), μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες που αφορούν στους τομείς:
o Ανάπτυξης, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων, «…. η επέκταση ηλεκτρικών
δικτύων …… για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας» (άρθρ. 75 Ι (α) 3 ΔΚΚ),
o Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως,
μεταξύ άλλων «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις
πόλεις και τα χωριά, όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ….. έργων ηλεκτροφωτισμού
των κοινόχρηστων χώρων …..» (άρθρ. 75 Ι (γ) 1 ΔΚΚ), «Η μέριμνα και λήψη μέτρων για την
προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών» (άρθρ. 75 Ι (γ) 12
ΔΚΚ), «Η μέριμνα και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους
χώρους» (άρθρ. 75 Ι (γ) 13 ΔΚΚ).
Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα
με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη
συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Βριλησσίων, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει συντάξει
σχετικά την υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτη, προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της δράσης
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,, συνολική εκτιμώμενης δαπάνης (κατά μέγιστον) ποσού
2.777.600 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).
Η αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου περιλαμβάνει:
Α) Τον βασικό σχεδιασμό ενός συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου Βριλησσίων, το
οποίο χρησιμοποιώντας νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες αυξημένης ενεργειακής
απόδοσης, σε συνδυασμό με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και προληπτικής συντήρησης,
εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60% και διάρκεια ζωής 20 έτη.
Β) Την προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος προληπτικής
συντήρησης του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου.
Γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος ελέγχου του
συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου.
Δ) Την προμήθεια και εγκατάσταση των κατάλληλων φωτιστικών και λαμπτήρων τεχνολογίας υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων.
Ε) Την προμήθεια του αναγκαίου λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) για την
λειτουργία του συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ, καθώς και μέσω καταλλήλου
συστήματος διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.).
ΣΤ) Την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος φωτισμού δημοσίου χώρου για χρονικό διάστημα
πέντε (5) ετών, εντός των οποίων ανάδοχος θα αναβαθμίσει αυτό, με δυνατότητα παράτασης για
ακόμη πέντε (5) έτη, κατά τα οποία ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης
του ολοκληρωμένου συστήματος.
Είναι αποδεκτή η πρόταση από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψηφίους αναδόχους,
οποιασδήποτε τεχνολογίας φωτιστικών / λαμπτήρων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να
εξασφαλίσουν την ζητούμενη εξοικονόμηση ενέργειας (60% κατ’ ελάχιστο). Η δράση αυτή εκτιμάται ότι
θα επιφέρει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στον τομέα αυτό τουλάχιστον κατά 60%.
Πρόκειται για έργο υψίστης προτεραιότητας και ολοκληρωμένης παρέμβασης, αφού αφορά σε όλους
του κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου και αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτίωση –
αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αισθητική και ποιοτική
αναβάθμιση του Δήμου Βριλησσίων, μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO₂),
ενίσχυση της ασφάλειας κ.α.
Παρά το γεγονός της τεράστιας ωφέλειας του Δήμου από την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας με την αλλαγή των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας και
πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, ο Δήμος Βριλησσίων σήμερα αδυνατεί να χρηματοδοτήσει
από ίδιους πόρους αυτήν την δράση, λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού αυτής. Παράλληλα εξ αιτίας
των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας, είναι αδύνατη ουσιαστικά η
χρηματοδότηση του έργου από τον Τραπεζικό Τομέα με την λήψη σχετικού δανείου.
Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Βριλησσίων επιλέγει την διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή της περιγραφόμενης σε αυτήν την μελέτη
υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος, πέραν της τεχνογνωσίας που πρέπει να διαθέτει στον φωτισμό του
δημοσίου χώρου της πόλης, πρέπει να δύναται να επενδύσει στην υλοποίηση του συνολικού έργου,
δηλαδή στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (με εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο από 60%). Επίσης να
επενδύσει στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής για τον έλεγχο της λειτουργίας,
καθώς και της προληπτικής συντήρησης, αλλά και της διαχείρισης, του συστήματος φωτισμού του
δημοσίου χώρου της πόλης, με ίδιους πόρους και να αποπληρωθεί η συνολική δαπάνη από την
μείωση της σχετικής δαπάνης (που αφορά στον φωτισμό του δημοσίου χώρου της πόλης), εξ αιτίας
της εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ως ελαχίστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η πενταετία, με δικαίωμα του Δήμου να επεκτείνει
αυτήν για ακόμη μία πενταετία, με αντικείμενο την διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του
συστήματος.
Η Συνολική αμοιβή του Αναδόχου αντιστοιχεί στον αριθμό και τύπο φωτιστικών και λαμπτήρων,
καθώς και στον λοιπό εξοπλισμό, καθώς και στις επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες, που
περιγράφονται στην 64/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Εάν, για λόγους
ανεξάρτητους του Αναδόχου (όπως επέκταση του υπάρχοντος συστήματος, αυξομείωση του
ζητούμενου επιπέδου φωτισμού, ανάγκη προσαρμογή σε πρότυπα οδοφωτισμού), ο αριθμός ή/και ο
τύπος των φωτιστικών και λαμπτήρων και του λοιπού εξοπλισμού που τελικά θα αντικατασταθούν,
καθώς και οι επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες, διαφοροποιηθούν από τα περιγραφόμενα στην εν
λόγω μελέτη, και πάντοτε κατόπιν εγκρίσεων του Δήμου (Δικαίωμα Προαίρεσης), η τελική αμοιβή του
Αναδόχου θα αναπροσαρμόζεται, με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από τον Δήμο
Βριλησσίων. Ομοίως, με άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης, δύναται ο Δήμος, ύστερα από
απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων), να ζητήσει από τον Ανάδοχο την
παράταση της σύμβασης, διαρκείας πέντε (5) ετών, για πέντε (5) επί πλέον έτη, με αντικείμενο την
συντήρηση και διαχείριση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου, με
αποκλειστικές δαπάνες του αναδόχου, με αντίστοιχο τίμημα που προσδιορίζεται στο Τιμολόγιο της
παρούσας μελέτης.
Αμέσως με την εγκατάσταση κάθε ομάδας νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα ξεκινήσει η αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και η μείωση της αντίστοιχης δαπάνης αυτής, που μέχρι σήμερα παρακρατείται από την
Δ.Ε.Η. κατά την απόδοση των δημοτικών τελών και των τελών δημοτικού φωτισμού, που εισπράττει
κάθε δίμηνο για λογαριασμό του Δήμου. Με την πάροδο του χρόνου και με την συμπλήρωση των
πρώτων 24 μηνών (που υποχρεούται ο Ανάδοχος να έχει εγκαταστήσει όλον τον προβλεπόμενο
εξοπλισμό), από την έναρξη της υλοποίησης της σύμβασης, η εξοικονομούμενη ενέργεια (και η
συνακόλουθη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης) θα ξεπεράσει το 60% της σημερινής. Ο Ανάδοχος θα
πληρώνεται ανά δίμηνο, βάσει της τεκμαρτής εξοικονομούμενης ενέργειας από την εγκατάσταση των
νέων φωτιστικών σωμάτων κατά το διανυθέν δίμηνο. Μάλιστα δε, θα του αποδίδεται το 90% αυτής
της μείωσης της σχετικής δαπάνης, ωφελουμένου του Δήμου του απομένοντος 10% της δαπάνης.
Με τον τρόπο αυτό, εντός του συμβατικού χρόνου (πενταετία), ο Ανάδοχος θα εισπράξει το ποσόν
που έχει προσφέρει με την προσφορά του ως μειοδότης στον σχετικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το
Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Οποτεδήποτε εντός της πενταετίας, οι
εισπράξεις του Αναδόχου (από την εξοικονόμηση ενέργειας, παρακρατουμένου του 10% αυτών από
τον Δήμο) φθάσουν το ποσόν της προσφοράς του, η περαιτέρω μείωση της δαπάνης για τον φωτισμό
του δημοσίου χώρου της πόλης ωφελεί καθ’ ολοκληρία τον Δήμο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε χρόνο πλέον (και για τα επόμενα 5 ή 10 έτη), η εγγραφόμενη στον
Προϋπολογισμό του Δήμου δαπάνη για την πληρωμή της καταναλισκόμενης ενέργειας για το σύστημα
του φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, θα βαίνει μειούμενη, ενώ αντίστοιχα θα εγγράφεται σε
νέο κωδικό του Προϋπολογισμού η προκύπτουσα διαφορά, ως δαπάνη για την πληρωμή του
Αναδόχου της υπηρεσίας αναβάθμισης του συστήματος. Η δαπάνη αυτή θα είναι βεβαίως μειωμένη
κατά 10%, όση η ωφέλεια του Δήμου κατά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας του συστήματος. Μετά την
πενταετία (σε περίπτωση έγκρισης παράτασης της παρεχόμενης υπηρεσίας, με αντικείμενο
αποκλειστικά πλέον την διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος για πέντε επί πλέον
έτη), η δαπάνη αυτή θα είναι περιορισμένη και σταθερή πλέον, στα επίπεδα του 40% περίπου της
σημερινής.
Κατά την πρώτη διετία ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης ενέργειας θα γίνεται με τεκμαρτό
υπολογισμό, βάσει της διαφορά ισχύος των παλαιών και νέων λαμπτήρων. Θα τηρείται καθημερινό
ημερολόγιο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κάθε παρτίδας νέων φωτιστικών σωμάτων με
λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, για τον ακριβή προσδιορισμό της ανά δίμηνο
εξοικονομούμενης ενέργειας. Εντός αυτής της διετίας που υποχρεούται ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει
τον νέο εξοπλισμό και αναβαθμίσει πλήρως το υπάρχον σύστημα φωτισμού, θα τοποθετηθούν και οι
προβλεπόμενοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος, οπότε πλέον
παράλληλα με τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας θα υπάρχουν οι
αντικειμενικές μετρήσεις από τους πιστοποιημένους μετρητές. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι αρκετό
ούτως ώστε και η Δ.Ε.Η. προσαρμόσει το σύστημά της στις απαιτήσεις του Δήμου για ανά δίμηνο
πλέον διενέργεια της καταγραφής των ενδείξεων των μετρητών της.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ):
Η εκτιμώμενη κατά ανώτατο όριο προϋπολογιζόμενη δαπάνη (προϋπολογισμός) για την παροχή της
υπηρεσίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, πλέον πέντε
(5) επί πλέον ετών σε περίπτωση παράτασης της αρχικής σύμβασης), ανέρχεται στο ποσόν των δύο
εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (2.777.600,00 €) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η δαπάνη αυτή αναλύεται ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. (24 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (Για χρονικό
διάστημα 5 ετών)
1.685.000,00 € 404.400,00 € 2.089.400,00 €
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 230.000,00 € 55.200,00 € 285.200,00 €
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (Για χρονικό
διάστημα 5 ετών)
1.915.000,00 € 459.600,00 € 2.374.600,00 €
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5 ΕΤΩΝ)
325.000,00 € 78.000,00 € 403.000,00 €
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5 + 5 ΕΤΗ)
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
2.240.000,00 € 537.600,00 € 2.777.600,00 €
Η εν λόγω δαπάνη προβλέπεται ως πολυετής. Θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου
Βριλησσίων για τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη (πενταετής σύμβαση), ήτοι, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 και 2021. Προβλέπεται η δυνατότητα παράταση της σύμβασης για πέντε (5) επί πλέον
έτη, για την διαχείριση του συστήματος, ήτοι για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026. Για
τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί στους Προϋπολογισμούς του Δήμου (έως το έτος 2026) σχετική
πίστωση υπό τον τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», με σχετικό Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.). Λόγω των
μακρών διαδικασιών για την ανάδειξη Αναδόχου, για την οικονομική χρήση του 2016 δεν προβλέπεται
η εκταμίευση ποσού μεγαλύτερου των 20.000 €.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Η υλοποίηση της περιγραφόμενης υπηρεσίας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου
Βριλησσίων, από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού. Ουσιαστικά η
υλοποίηση της υπηρεσίας χρηματοδοτείται από την μείωση της ετησίας δαπάνης οδοφωτισμού
(φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης), εξ αιτίας της εγκατάστασης των νέων φωτιστικών
σωμάτων και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα υλοποιηθεί με ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
με συμπλήρωση τιμολογίου, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής απόψεως προσφορά για
την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», για
ΠΕΝΤΕ (5) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ΠΕΝΤΕ (5) επιπλέον
έτη.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πρόδηλες είναι οι ωφέλειες από την υλοποίηση αυτής της δράσης. Ο Δήμος Βριλησσίων, τα επόμενα
δέκα (10) έτη, ουσιαστικά χωρίς να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια (επένδυση), θα αποκτήσει (εντός
των πρώτων 24 μηνών, μεγίστου χρόνου εντός του οποίου υποχρεούται ο Ανάδοχος να αναβαθμίσει
το σύστημα φωτισμού του δημοσίου χώρου με την εγκατάσταση όλου του προβλεπόμενου
εξοπλισμού), ένα σύγχρονο σύστημα φωτισμού του δημοσίου χώρου του, με φωτιστικά σώματα νέας
τεχνολογίας (π.χ. LED), επί πλέον σύγχρονο σύστημα διαχείρισης του συστήματος αυτού, βασιζόμενο
στην τηλεματική. Παράλληλα, η διαχείριση της ορθής λειτουργίας και ελέγχου του συστήματος θα είναι
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ενώ η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου θα αναβαθμισθεί, στον
ρόλο του ελεγκτή της ορθής εφαρμογής των όρων της σύμβασης και της άμεσης ανταπόκρισης του
αναδόχου στις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από αυτήν. Πέραν αυτών, ο Δήμος Βριλησσίων θα
δύναται να προσφέρει στον τομέα αυτόν αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και άμεση
ανταπόκριση στα αιτήματά τους για την αποκατάσταση κάθε εμφανιζόμενης βλάβης (προβλήματα που
ούτως ή άλλως θα είναι πλέον περιορισμένα). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σύγχρονη τεχνολογία στον
οδοφωτισμό (π.χ. LED) εκτιμάται ότι η διάρκεια ζωής του συστήματος θα υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.
Κατά συνέπεια, η εξ αιτίας της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας (και μείωσης της δαπάνης για τον
φωτισμό του δημοσίου χώρου) ωφέλεια, θα αποδεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την επένδυσή
τους σε άλλους τομείς των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Πέραν της οικονομικής αυτής ωφέλειας, υπάρχουν πολλαπλά ακόμη οφέλη εξ αιτίας της καλύτερης
παρεχόμενης ποιότητας φωτισμού (νέα φωτιστικά σώματα, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και
μεγάλης διάρκειας ζωής). Παράλληλα οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθ’ όσον αφορά στην συντήρηση
του συστήματος και την διαχείριση αυτού, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το σημερινό, που
βαίνει μειούμενο εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα δημόσια οικονομικά και της
επακόλουθης αδυναμίας του Δήμου να επενδύσει τόσο σε επί πλέον μόνιμο προσωπικό, όσο και σε
υποδομές στον τομέα αυτό.
Τέλος, η αξιοποίηση της δημιουργούμενης υποδομής θα αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη στην
πόλη νέων υποδομών και εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» (Smart City), σύμφωνα με τα νέα πρότυπα
που θέτει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την
οποία να:
1. Εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 2.777.600 € (συμπεριλαμβανομένου του αντιστοίχου Φ.Π.Α.),
2. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 64/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
που αφορά στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης,
3. Εγκρίνει την διενέργεια Ανοικτού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
υλοποίησή της.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 6 Ιουλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Προς :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού δαπάνης (με
Φ.Π.Α. 24%) ποσού 21.960,40 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 47/2016 Απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΚΙΧΩ9Ρ-5ΕΟ), αποφάσισε την
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά
στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.870,00 €, πλέον Φ.Π.Α. του ποσού
των 4.110,10 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 21.980,10 €.», καθώς και την υλοποίηση αυτής, με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που θα
συναφθεί.
Με τον Ν. 4374/2016 ο Φ.Π.Α. από την 1η Ιουνίου 2016 μεταβλήθηκε από 23% σε 24%. Έτσι κατέστη
αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής υπ’ αριθ. 23/2016 μελέτης και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η νέα υπ’ αριθ. 66/2016 μελέτη, με τον ίδιο τίτλο
και φυσικό αντικείμενο με την παλαιά (23/2016). Η μόνη αλλαγή που επέρχεται είναι η μείωση των
τιμών μονάδος δύο άρθρων της μελέτης κατά τι, για την απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α. Έτσι η
συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των
δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα (17.710,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (4.250,40 €), ήτοι η συνολική
δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των είκοσι μιάς χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών
(21.960,40 €).
Αναλυτικότερα,
η εργασία/υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης
κάδων απορριμμάτων (μεταλλικών και πλαστικών), μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών, της
υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων, που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες, στα
πλαίσια της καθημερινής αποκομιδής των οικιακών αποβλήτων (απορριμμάτων) της πόλης και των
ανακυκλούμενων υλικών.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. Ιβ4 του άρθρου 75 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 “Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, «η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής
τους περιφέρειας η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων ……» αποτελεί αρμοδιότητα των
Δήμων. Γενικά ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις,
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη
και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητας στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης
Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών», περιλαμβάνεται «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση
των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις …».
Στα πλαίσια αυτά, και σύμφωνα με το «Στρατηγικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του
Δήμου Βριλησσίων», που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 102/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 7ΦΟ1Ω9Ρ-ΖΚΞ), για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων (οικιακών και
ανακυκλώσιμων) ο Δήμος έχει εγκατεστημένους σε διάφορα σημεία της πόλης χίλιους εκατό (1.100)
κάδους οικιακών αποβλήτων και εξακόσιους (600) μπλέ κάδους ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Οι
κάδοι αυτοί έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας, σε συνδυασμό με την κακή χρήση που γίνεται
από τους χρήστες (καταστροφή πλαστικών στεγάστρων κλπ), καθώς και από τη διάβρωση των
τοιχωμάτων που προέρχεται κυρίως από την ανεξέλεγκτη ρίψη ασυσκεύαστων απορριμμάτων μέσα
στους κάδους.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες, στα πλαίσια της επισκευής και συντήρησης των
κάδων μηχανικής αποκομιδής των αποβλήτων του Δήμου:
ΟΜΑΔΑ-1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
Γενικά, θα επισκευαστούν τα κατεστραμμένα τμήματα των μεταλλικών τοιχωμάτων από υλικό ιδίου
τύπου, θα τοποθετηθούν νέα στέγαστρα (καπάκια) από πλαστικό υλικό ιδίου τύπου όπου έχουν
καταστραφεί τα υπάρχοντα και θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα τροχήλατα μέρη των κάδων.
Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικές εργασίες που προβλέπονται είναι:
1. Αντικατάσταση Καπακιών Κάδων Απορριμμάτων,
2. Επισκευή Ποδομοχλού Κάδων,
3. Αντικατάσταση Τροχού χωρίς πέδηση,
4. Αντικατάσταση Τροχού με πέδηση,
5. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού χωρίς πέδηση,
6. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού με πέδηση.
7. Επισκευή Μηχανισμού Ανύψωσης (ποδομοχλού),
8. Επισκευή κυρίως σώματος (κορμού) κάδου,
9. Επισκευή μεταλλικών μπράτσων,
10. Υδροβολή, καθαρισμός και βαφή μεταλλικού κάδου,
11. Αντικατάσταση ανακλαστικών νυκτός και λογοτύπου Δήμου.
ΟΜΑΔΑ-1: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
Γενικά, θα επισκευαστούν θα τοποθετηθούν νέα στέγαστρα (καπάκια) από πλαστικό υλικό ιδίου τύπου
όπου έχουν καταστραφεί τα υπάρχοντα και θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα τροχήλατα μέρη
των κάδων. Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικές εργασίες που προβλέπονται είναι:
1. Αντικατάσταση Καπακιών Κάδων Απορριμμάτων,
2. Επισκευή Ποδομοχλού Κάδων,
3. Αντικατάσταση Τροχού χωρίς πέδηση,
4. Αντικατάσταση Τροχού με πέδηση,
5. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού χωρίς πέδηση,
6. Εξαγωγή - Επισκευή - Τοποθέτηση Τροχού με πέδηση.
7. Επισκευή Μηχανισμού Ανύψωσης (ποδομοχλού),
8. Αντικατάσταση ανακλαστικών νυκτός και λογοτύπου Δήμου.
Κατά τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 50000000-5
στην υπηρεσία με αντικείμενο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των δεκαεπτά
χιλιάδων επτακοσίων δέκα (17.710,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (4.250,40 €), ήτοι η συνολική
δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των είκοσι μιάς χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών
(21.960,40 €). Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και
συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «Εργασία επισκευής και συντήρησης κάδων απορριμμάτων
Δήμου Βριλησσίων» και υπό τον Κ.Α. 20.6265.04, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
22.000,00 €, από χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης
(δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 153.894/30.7.2015 εγγράφου του Τμήματος Σχεδιασμού
Περιφερειακής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής).
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας (εργασία) θα εκτελεσθεί με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση
τιμολογίου. Σύμφωνα με το άρθρο 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) η παροχή υπηρεσιών εκτελείται με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ.
Προεδρικού διατάγματος.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, ορίζεται ότι οι
Δήμοι δύνανται να αναθέτουν με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως έχει αντικατασταθεί
από το άρθρο 133 του Ν. 4270/2014, ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται
με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την Aριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) διενεργείται η παροχή υπηρεσιών από
του ποσού άνω των 20.000 €υρώ μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) €υρώ πλέον Φ.Π.Α.,
η οποία εξακολουθεί να διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του
Ν. 4270/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την
οποία να:
«Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 66/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που
αφορά στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.710,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
(24 %) ποσού 4.250,40 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 21.960,40 €.», καθώς και την
υλοποίηση αυτής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης που θα συναφθεί.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 6 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Προς :
το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση υλοποίησης της εργασίας/υπηρεσίας:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ –
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.
24%) ποσού 23.436,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 46/2016 Απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΚΨΖΩ9Ρ-ΕΙΓ), αποφάσισε
την «Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που
αφορά στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 19.100,00 €, πλέον Φ.Π.Α. του ποσού
των 4.393,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 23.493,00 €.», καθώς και την υλοποίηση αυτής, με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης που θα
συναφθεί.
Με τον Ν. 4374/2016 ο Φ.Π.Α. από την 1η Ιουνίου 2016 μεταβλήθηκε από 23% σε 24%. Έτσι κατέστη
αναγκαία η τροποποίηση της σχετικής υπ’ αριθ. 22/2016 μελέτης και για τον λόγο αυτό συντάχθηκε
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η νέα υπ’ αριθ. 67/2016 μελέτη, με τον ίδιο τίτλο
και φυσικό αντικείμενο με την παλαιά (22/2016). Η μόνη αλλαγή που επέρχεται είναι η μείωση των
τιμών μονάδος δύο άρθρων της μελέτης κατά τι, για την απορρόφηση της αύξησης του Φ.Π.Α. Έτσι η
συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των
δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (18.900,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (4.536,00 €), ήτοι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο
ποσόν των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (23.436,00 €).
Αναλυτικότερα,
Η εργασία/υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση εργασιών με σκοπό την βελτίωση και
ανακαίνιση δύο παιδικών χαρών του Δήμου Βριλησσίων, στα πλαίσια της αναβάθμισης αυτών και της
βελτίωσης της ασφάλειας των παιδιών που τις επισκέπτονται καθημερινά. Πρόκειται για την
διάστρωση, σε δύο σημαντικές παιδικές χαρές του Δήμου, συνθετικού χλοοτάπητα για την προστασία
των μικρών παιδιών κατά την διάρκεια πτώσεων, στα πλαίσια του καθημερινού τους παιχνιδιού.
Παράλληλα προβλέπεται η διάστρωση (κάτω από τον συνθετικό χλοοτάπητα) φύλλων
πολυπροπυλενίου, για την μείωση του κινδύνου τραυματισμού των παιδιών από πτώσεις κατά την
χρήση των οργάνων της παιδικής χαράς. Πρόκειται για την παιδική χαρά του Παιδότοπου
«Παπασπηλίου» και την παιδική χαρά στην συμβολή των οδών Κύπρου και Κονίτσης, στο κέντρο της
πόλης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η παροχή αυτής της υπηρεσίας δεν απαιτεί ειδική τεχνική γνώση αφού ουσιαστικά πρόκειται για την
υλοποίηση των κάτωθι επί μέρους απλών εργασιών:
1. Επιμελημένος καθαρισμός του χώρου της παιδικής χαράς από πέτρες, βότσαλα, ξύλα και άλλα
ικανού μεγέθους αντικείμενα, συγκέντρωση και απομάκρυνση των προϊόντων αυτών και απόρριψή
τους σε χώρο επιτρεπόμενης απόρριψης.
2. Διάστρωση του χώρου της παιδικής χαράς με σκύρα οδοστρωσίας (3Α - ΠΤΠ0150) και τελική
επίστρωση με άμμο λατομείου, συνολικού πάχους 10cm τουλάχιστον.
3. Τοποθέτηση επί του διαμορφωμένου ενιαίου δαπέδου, συνθετικού χλοοτάπητα πάχους 24χιλ.. Ο
συνθετικός χλοοτάπητας πάχους 24χιλ. θα πρέπει να είναι υδατοπερατός, βραδύκαυστος και
βραδυφλεγής, ανθεκτικός στην υπεριώδη ακτινοβολία και να έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη
εγγύηση από τον κατασκευαστή του, με αντίστοιχο αποδεικτικό.
4. Τοποθέτηση, στην περιοχή των οργάνων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας και τις προδιαγραφές του κάθε οργάνου (βάσει των οποίων
προσδιορίζεται η ελεύθερη επιφάνεια πτώσης κάθε οργάνου), ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας
(δάπεδο ασφαλείας) από πολυπροπυλένιο 100%, πάχους 24χιλ. και επ’ αυτών τοποθέτηση
αντίστοιχου συνθετικού χλοοτάπητα, πάχους 22 χιλ., σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. Ιγ1 και Ιγ11,12,13 του άρθρου 75 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-
2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωσης των
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά, όπως η κατασκευή, συντήρηση και
διαχείριση συστημάτων ……….., η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και
λοιπών υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων», αποτελούν αρμοδιότητες των Δήμων. Γενικά ορίζεται ότι
οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της
επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση
των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο άσκησης
της αρμοδιότητας στον τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των
Οικισμών», περιλαμβάνεται «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών στις πόλεις …».
Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. 28492/2009 «Καθορισμός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών
χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 931Β'/18.5.2009), όπως συμπληρώθηκε με την
Υ.Α. οικ. 48165/09, (ΦΕΚ 1690/Β/17.8.2009) υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε από την υπ’
αριθ. 27934/11.7.2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου μας
θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα πρότυπα ασφαλείας και λειτουργικότητας έτσι , ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για τη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και
κοινωνικοποίηση των παιδιών.
Κατά τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 50000000-5
στην υπηρεσία με αντικείμενο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης».
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας έχει εκτιμηθεί ότι θα ανέλθει στο ποσόν των δεκαοκτώ
χιλιάδων εννιακοσίων (18.900,00 €) ευρώ με επί πλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% ποσού τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (4.536,00 €) ευρώ, ήτοι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν
των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (23.436,00 €). Θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο
«Εργασίες βελτίωσης – ανακαίνισης παιδικών χαρών Δήμου Βριλησσίων» και υπό τον Κ.Α.
30.6142.02, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 23.500,00 €, από χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής, βάσει σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης (δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
153.894/30.7.2015 εγγράφου του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής).
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας (εργασία) θα εκτελεσθεί με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση
τιμολογίου. Σύμφωνα με το άρθρο 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) η παροχή υπηρεσιών εκτελείται με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ.
Προεδρικού διατάγματος.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως ισχύει, ορίζεται ότι οι
Δήμοι δύνανται να αναθέτουν με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως έχει αντικατασταθεί
από το άρθρο 133 του Ν. 4270/2014, ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται
με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Σύμφωνα με την Aριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) διενεργείται η παροχή υπηρεσιών από
του ποσού άνω των 20.000 €υρώ μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) €υρώ πλέον Φ.Π.Α.,
η οποία εξακολουθεί να διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 177 του
Ν. 4270/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την
οποία να:
«Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 67/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που
αφορά στην υλοποίηση της εργασίας/υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 18.900,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24 %)
ποσού 4.536,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 23.436,00 €.», καθώς και την υλοποίηση
αυτής, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής Προγραμματικής
Σύμβασης που θα συναφθεί.
Ο Δήμαρχος
Ξενοφών Μανιατογιάννης

Τελευταία τροποποίηση στις Thursday, 14 July 2016 17:30

Τελευταιο απο Administrator