Κυρ 9 Απρ 2017 06:53:33 μμ

Monday, 14 November 2016 12:24

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Γραφει ο/η  Administrator
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων του έτους 2016 η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα την Δευτέρα 14/11/2016 πλην όμως αναβάλλεται λόγω ασθενείας του Δημάρχου πιθανώς για την ερχόμενη Δευτέρα 21/11/2016.

εισηγήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 18η/2016 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 14η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 2: Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 3: Αναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 4: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2017 (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 5: Καθορισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017 (Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 6: Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2015» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 7: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 8: : Έγκριση της μελέτης με τίτλο «"Ωρίμανση του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ"» (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 9: Έγκριση 3ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγήτρια: Σταθοπούλου Ελευθερία_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Χονδροματίδης Γεώργιος)
 ΘΕΜΑ 10: Επιστροφή ποσού € 8.516,93 ως αχρεωστήτως καταβληθέν (Εισηγήτρια: Δελλή Γεωργία_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 11: Αξιολόγηση δικαιολογητικών μείωσης Δημοτικών Τελών (Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 12: Έγκριση για την Εφαρμογή Προγράμματος Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών των Οχημάτων του Δήμου (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 13: Έγκριση για την Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσιος_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 14: Λήψη απόφασης για την κατ’ αρχήν έγκριση αποδοχής Σύμβασης Χρησιδανείου Πυροσβεστικού Οχήματος-Μηχανήματος μάρκας BREMACH (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσιος_Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)
 ΘΕΜΑ 15: Διαγραφή οφειλής ποσού 1.004,92€ του κ. Τσίγκα Αθανασίου του Κων/νου από τους υπ' αριθμ. 575 και 576/2015 χρηματικούς καταλόγους (Εισηγήτρια: Τσαντηράκη Αγγελική - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 16: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Κλοτσώνη Νέλλη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 17: Ορισμός Εκπροσώπων Μαθητικών Κοινοτήτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της 2ης Σχολικής Επιτροπής (Εισηγήτρια:Κλοτσώνη Νέλλη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 18: Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», που αφορά στην 3η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Κούκουνα Κατερίνα_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 19: Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των παιδικών σταθμών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
 ΘΕΜΑ 20: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» («Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.»)
 ΘΕΜΑ 21: Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγήτρια: Τζελέπη Ελένη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 22: Διάρκεια των ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ (15) εγκεκριμένων συμβάσεων ΙΔΟΧ των ανταποδοτικών υπηρεσιών μετά από αίτημα του ΑΣΕΠ (Εισηγήτρια: Τζελέπη Ελένη_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 ΘΕΜΑ 23: Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου (Εισηγήτρια: Κοκκινογένη Κατερίνα_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Thursday, 17 November 2016 10:09

Τελευταιο απο Administrator