Κυρ 9 Απρ 2017 06:53:25 μμ

Tuesday, 31 January 2017 22:55

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων την Τετάρτη 1/2/2017.

Γραφει ο/η  Administrator
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την 3 η / 2017 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α '), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 1η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 8:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 24.000,00 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.02 για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση δύο απορριμματοφόρων του Δήμου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 4357 & ΚΗΗ 4358 για το έτος 2017» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης) 

ΘΕΜΑ 2 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 22.166,00 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.11 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Εργασία εποπτείας και διαχείρισης παιδικών χαρών» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 3 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 12.875,57 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.01 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Ηχογράφηση και έκδοση πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. »(Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 4 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 274,29 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 0.6262.02 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση του ανελκυστήρα του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βριλησσίων » (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 5 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 234,56 € υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.02 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου στέγασης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων » (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 6 ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 289,05 € υρώ σε βάρος του Κ .Α. 15.6262.01 για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου Βριλησσίων » (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ κρίνεται: Η κατεπείγουσα λόγω Των τιθέμενων προθεσμιών: Η παρούσα ΝΑ αναρτηθεί ΣΤΗΝ Ιστοσελίδα ΤΟΥ Δήμου ΚΑΙ ΝΑ γνωστοποιηθεί ΣΤΑ Μέλη Της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους . Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ελένη Σακισλή

Τελευταία τροποποίηση στις Thursday, 02 February 2017 12:48

Τελευταιο απο Administrator