Κυρ 9 Απρ 2017 06:53:16 μμ

Tuesday, 14 March 2017 09:05

ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3/2017.

Γραφει ο/η  Administrator
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 8η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 15η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγήτρια Ερασμία Χίου- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 2.002,91 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.01 για την πραγματοποίηση των δαπανών για τις «Εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου»(Εισηγητής: Γραφείο
Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 3ο : Εξουσιοδότηση υπογραφής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ως αρμόδιου διατάκτη.(Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜA 4ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»(Εισηγήτρια Κλοτσώνη Νέλλη- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (ΠΑ.Ο.ΔΗ.Β) (Εισηγήτρια Κλοτσώνη Νέλλη- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Α Σχολική Επιτροπή» Δήμου  Βριλησσίων(Εισηγήτρια:Κλοτσώνη Νέλλη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Β Σχολική Επιτροπή» Δήμου Βριλησσίων(Εισηγήτρια:Κλοτσώνη Νέλλη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Thursday, 16 March 2017 16:25

Τελευταιο απο Administrator