Κυρ 9 Απρ 2017 06:45:11 μμ

Τοπικές Ειδήσεις

Οικογιορτή Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού από τον «ΒΡΙΛΗΣΣΟ» την Κυριακή 9/4/2017.

Οικογιορτή Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού από τον «ΒΡΙΛΗΣΣΟ» την Κυριακή 9/4/2017.

Οικογιορτή Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού

Για άλλη μία χρονιά, ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, συμμετέχει ενεργά στην Οικογιορτή Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού που διορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Επικαιρότητα
Επικαιρότητα

Επικαιρότητα (511)

Πρόταση της «Δράσης» στο δημοτικό συμβούλιο

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων Δράση για μια άλλη πόλη

14-02-2011

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βριλησσίων

κοινοποίηση: Γραφείο Δημάρχου, Δημοτικές Παρατάξεις, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Αποξήλωση παρανόμων διαφημιστικών / πληροφοριακών πινακίδων από προκήπια καταστημάτων

Κε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, και ειδικότερα:

• τον Ν.2946/2001 “Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα με το:

 άρθρο 1, παρ.1 “Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης κατά τον νόμο αυτόν, περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων...” και παρ.2 “...Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως: α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε αα) Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους και ββ) σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα...”,

 άρθρο 2, παρ.2β και 2γ "Απαγορεύεται: ... η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν την θέση ή την διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων... και ... η προβολή εντύπων, χειρογράφων, φωτεινών ή φωτιζομένων, ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω στην οροφή του κτιρίου...”,

 άρθρο 9, παρ. 1 "Η αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών γίνεται ... με απόφαση του Δημάρχου...",

 άρθρο 8 με το οποίο υποβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους ιδιώτες,

 άρθρο 10 με το οποίο επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις στα θεσμικά όργανα που δεν τηρούν τον εν λόγω νόμο.

• τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) και ειδικότερα με το:

 άρθρο 256 Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους. (άρθρο 17 ν.

1577/1985), παρ. 7 "...Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, περιλαμβάνουν όμως πάντοτε δένδρα και φυτά..."

 άρθρο 259 “Επιγραφές και διαφημίσεις”, παρ.1.α και 1.γ "1. Απαγορεύεται: α) η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών ή διαφημίσεων πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου...γ) η οπτική κάλυψη εν όλο ή εν μέρει των παραπάνω χώρων ή κτιρίων από οποιαδήποτε θέση ή απόσταση από φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις....” , και παρ. 7 “...Φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις και τα πλαίσια ή στοιχεία αυτών που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας...”

• την υπ. αρ. 17477/2008.2.7/17.06.2010 επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά με “Θέματα παρανόμων διαφημιστικών πινακίδων, δόμησης προκηπίων και κακοτεχνιών σε πεζοδρόμια στο Δήμο Βριλησσίων” σε συνέχεια καταγγελίας δημότη,

Εισηγούμαστε:

να προχωρήσει η δημοτική αρχή στην αποξήλωση όλων των παρανόμων διαφημιστικών / πληροφοριακών πινακίδων που βρίσκονται εγκατεστημένες στα προκήπια των καταστημάτων του δήμου μας, σύμφωνα και με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 “Αφαίρεση παρανόμων υπαιθρίων διαφημίσεων και επιγραφών” του Ν.2946/2001.

Ειδικότερα,

• Να ορισθεί από το δημοτικό συμβούλιο ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. δύο μήνες) για την οικιοθελή αποξύλωση των πινακίδων και την πλήρη αποκατάσταση των πεζοδρομίων / προκηπίων / προσόψεων κτηρίων από τους καταστηματάρχες/ επιχειρήσεις, (ύστερα από χορήγηση σχετικής βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων) με κίνητρο τη μη καταβολή των προστίμων, (είτε εναλλακτικά, τον δραστικό περιορισμό τους), ώστε αφενός να διευκολυνθούν οι μικροί επαγγελματίες, αφετέρου να καταδειχθεί ότι το μέτρο στοχεύει στην ασφάλεια των δημοτών, την αναβάθμιση της τοπικής αγοράς και του οικιστικού περιβάλλοντος και όχι σε κινήσεις εισπρακτικού χαρακτήρα.

• Κάθε προγραμματισμός να γίνει με τη συμβολή του Εμπορικού Συλλόγου Βριλησσίων, ο οποίος πρόσφατα είχε συμφωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

• Μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, να ξεκινήσει η αποξύλωση των πινακίδων από τη Λ. Πεντέλης και τα πολυκαταστήματα / τράπεζες και η καταβολή των βεβαιωμένων προστίμων, ώστε να καταστεί σαφής η πρόθεση της δημοτικής αρχής και να δείξουν εμπιστοσύνη στο μέτρο και οι μικρότεροι επαγγελματίες.

Σχετικά, περιήλθε σε γνώση μας, ότι τις τελευταίες ημέρες, ο Δήμος στέλνει λογαριασμούς απόδοσης προστίμων για διαφημιστικές πινακίδες σε καταστηματάρχες, που αφορούν μάλιστα, σε καταγραφές που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία, εν αγνοία του Εμπορικού Συλλόγου και χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση προς τους ενδιαφερόμενους!

Η νομιμότητα αυτής της ενέργειας δεν αίρει τη διαπίστωση πως είναι εντελώς αδόκιμο η διοίκηση να ενεργοποιεί μονομερώς και αιφνιδιαστικά την εισπρακτική πλευρά του ζητήματος, όταν επί χρόνια οι διοικήσεις του Δήμου ανέχονταν και νομιμοποιούσαν σιωπηρά κάθε είδους πολεοδομικές παραβάσεις στους εμπορικούς δρόμους του προαστίου.

Προτείνουμε συνεπώς να προετοιμάσει το επόμενο διάστημα η διοίκηση εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την αποξύλωση των διαφημιστικών επιγραφών στο Δήμο μας, στην κατεύθυνση της πρότασής μας, που αποβλέπει, αφενός στη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή του μέτρου από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, αφετέρου, στην εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και ταχύτητας στην εφαρμογή του.

 

Είναι ανάγκη ο Δήμος Βριλησσίων να απαγορεύσει πλέον στους εργολάβους των έργων αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων της ύδρευσης, να εναποθέτουν τα μπάζα τους στο χώρο της Ναυτικής Βάσης.
Είναι απαράδεκτη και άθλια η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Ο Δήμος μας δεν ανέλαβε τέτοιες υποχρεώσεις με τις συμβάσεις που υπέγραψε.
Συνεπώς είναι ανεξήγητοι οι λόγοι που επιτρέπει ο Δήμαρχος στους εργολάβους να αφήνουν τα μπάζα τους στη Βάση.
Ας πάνε να βρουν χώρους, να τους πληρώσουν και να εναποθέτουν μπάζα.
Όταν ανέλαβαν την εργολαβία δεν είχαν, νομίζουμε, καμία δέσμευση από το Δήμαρχο ότι μεταξύ των άλλων, θα τους έβρισκε και χώρους να βάζουν τα μπάζα...
Η λύση είναι μία κύριε Ιωαννίδη και είναι ξεκάθαρη. Έχετε υποχρέωση αύριο το πρωί να βάλετε τις υπηρεσίες του Δήμου να καθαρίσουν τελείως το χώρο, αφού απαγορεύσετε στους εργολάβους να συνεχίσουν να μετατρέπουν τη Ναυτική Βάση σε μπαζότοπο.
Καιο μόλις τον καθαρίσετε να τον παραδώσετε επιτέλους, όπως οφείλετε στους δημότες, στους οποίους ανήκει.

 

 

Προγράμματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης τώρα!

Πρόταση της «Δράσης» στο δημοτικό συμβούλιο

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

Δράση για μια άλλη πόλη

07 Φεβρουαρίου 2011-02-02

Προς: Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων

Παρακαλούμε για κοινοποίηση:

Γραφείο Δημάρχου, Επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων

ΘΕΜΑ: πρόβλεψη μελέτης σχεδιασμού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο Βριλησσίων.

Κε Πρόεδρε,

Στις 23 Ιουνίου 2010, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο Ν. 3854/10 που αφορά την Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) .

Ο νόμος αυτός αντικαθιστά διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄).

Κατά τον νέο νόμο « … καθίστανται υποχρεωτικά τα πρότυπα διαχείρισης συσκευασιών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και αναφέρονται στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού». (Άρθρο 1)

Η συμμετοχή στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 2) «… συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου διαχειριστή χρηματικής εισφοράς, η οποία προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.»

«Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων των άλλων προϊόντων». (Άρθρο 5)

Άρθρο 9: Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.2 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄), καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φο.Δ.Σ.Α., με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους και κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόννο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων τους από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.

«Η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου… Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο ή κοινότητα τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς προς τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α. πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογούν στον οφειλέτη δήμο…»

Σύμφωνα δηλαδή με τα ισχύοντα, τα οποία για διάφορους λόγους, δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί, (αντιδράσεις ΕΣΚΝΑ), ωστόσο θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του έτους και πάντως οπωσδήποτε από την χρονιά, στο μέλλον οι δήμοι δεν θα πληρώνουν για τα απορρίμματά τους σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, δηλαδή ως ποσοστό 6% επί του προϋπολογισμού των τακτικών εσόδων τους, αλλά σύμφωνα με το βάρος των απορριμμάτων τους (ευρώ ανά τόννο).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο Δήμος Βριλησσίων, ο οποίος παράγει 15915 τόννους σκουπιδιών το έτος, θα πληρώσει (κατ’ εκτίμηση) για τη χρήση του 2010, συνολικά 586.000€ για τα στερεά απόβλητά του, ενώ με το νέο σύστημα, υπολογίζοντας πληθυσμό 37.000 κατοίκων και προσδιορισμένη σήμερα τιμή κόστους αποκομιδής 42€ ανά τόννο, θα πληρώνει περίπου 670.000€ κατ’ έτος για τα απόβλητά του.

Αν και ο δήμος μας εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης, λόγω του σχετικά χαμηλού τακτικού προϋπολογισμού του, θα βρεθεί μεταξύ των δήμων που δεν θα επωφεληθούν αλλά αντίθετα, θα επιβαρυνθούν σημαντικά (κατ’ εκτίμηση κατά περίπου 84.000€ το έτος) από την εφαρμογή του νέου συστήματος μέτρησης και κοστολόγησης των αποβλήτων.

Αν μάλιστα, στο μέλλον υλοποιηθούν όσα έχουν δημοσιοποιηθεί περί βιοξήρανσης και καύσης των απορριμμάτων, το κόστος της αποκομιδής των σκουπιδιών για τους δήμους εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στα επίπεδα των 180€ ανά τόννο, δηλ. στην περίπτωση των Βριλησσίων, με τα σημερινά δεδομένα θα χρειαστεί να δαπανώνται 2.952.000€ το έτος για τα σκουπίδια, χωρίς να υπολογίζουμε σε κάθε περίπτωση τα έξοδα για καύσιμα, κόστος διέλευσης Αττικής οδού, φθορά αυτοκινήτων κτλ!

Είναι φανερό συνεπώς, ότι ο δήμος Βριλησσίων είναι υποχρεωμένος και θα πρέπει άμεσα να σχεδιάσει και να προγραμματίσει μεθόδους μείωσης του όγκου των παραγόμενων σκουπιδιών που θα καταλήγουν στους φορείς διαχείρισής τους.

Τα Βριλήσσια είναι ένα προάστιο, όπου τόσο οι μονοκατοικίες, όσο και οι πολυκατοικίες διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις κήπων, (το ιδιωτικό πράσινο είναι αναλογικά υψηλό), ενώ παράλληλα, υπάρχουν σημαντικές δημοτικές εκτάσεις πρασίνου. Λόγω του μεγέθους του δήμου και της ομοιογένειάς του, θεωρούμε ως κατάλληλη και αποτελεσματική την άμεση εφαρμογή προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης, με στόχο τον δραστικό περιορισμό του όγκου των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με υπάρχοντα στοιχεία, με ένα ευρύ πρόγραμμα κομποστοποίησης στην περιοχή μας, μπορεί να εξοικονομηθεί μισός τόννος απορριμμάτων ανά κάδο και ανά έτος, δηλαδή περίπου 100€ το έτος ανά χρησιμοποιούμενο κάδο κομποστοποίησης.

Από αυτή την άποψη, αν και ο δήμος θα χρειαστεί αρχικά να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό, αυτό θα αποσβεσθεί άμεσα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος και πάντως, πριν τις επόμενες δημοτικές εκλογές!

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία που δεν δημιουργεί προβλήματα (άοσμη, δεν είναι εστία μόλυνσης). Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποια άκρη των πάρκων ή/και σε κάποιον ειδικό χώρο του Δήμου. Ακόμα και τα ξυλοποιημένα κλαδιά με ένα ειδικό μηχάνημα, μπορούν να θρυμματισθούν και να φορτωθούν ταυτόχρονα σε ένα φορτηγό και να γίνουν εύκολα κομπόστ, δηλαδή λίπασμα, που μάλιστα ο δήμος θα μπορούσε να διανέμει δωρεάν (ως επιβράβευση) στους δημότες του. Ήδη κάποιοι Δήμοι έχουν ξεκινήσει προγράμματα διαχείρισης των φυτικών υπολειμμάτων και έχουν εφοδιάσει τους δημότες τους με ειδικούς κάδους κομποστοποίησης.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο και προτείνουμε ο δήμος Βριλησσίων, σε συνεργασία με υπάρχοντες φορείς και ΜΗΚΥΟ να προγραμματίσει τα ακόλουθα:

1. Σχεδιασμό προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης (πρόβλεψη χρόνου έως 1 έτος)

2. Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος (πρόβλεψη χρόνου έως 1 ½ έτος)

3. Σταδιακή επέκταση του προγράμματος (πρόβλεψη χρόνου έως 2 έτη)

Παρακαλούμε συνεπώς τα «κατ’ εκτίμηση», ωστόσο αξιοσημείωτα αυτά στοιχεία που σας παραθέτουμε, να τεθούν υπ’ όψη των υπηρεσιών του δήμου και να εξετασθεί η πρόβλεψη στον τρέχοντα προϋπολογισμό του δήμου κονδυλίου για την έναρξη μελέτης σχεδιασμού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο Βριλησσίων, με στόχο την εξοικονόμηση σημαντικών δημοτικών πόρων για την επόμενη χρονική περίοδο.

Με τιμή

Οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Βριλησσίων με τη «Δράση»

Γιάννης Τσούτσιας, Γιάννης Αντωνόπουλος

 

Η αυτοδιοίκηση να καταδικάσει την αστυνομική τρομοκρατία

Η πρωτοφανής επιχείρηση αστυνομικής τρομοκρατίας στην Κερατέα προκαλεί πλέον κάθε δημοκρατικό πολίτη και συλλογικότητα να αντιδράσει. Οι εισβολές αστυνομικών σε σπίτια, οι συλλήψεις, η πολιορκία μιας ολόκληρης πόλης από την αστυνομία, τα δακρυγόνα και οι τραυματισμοί δείχνουν το βάρβαρο πρόσωπο της σημερινής κυβέρνησης του μνημονίου και της τρόικας. Όλα όμως έχουν τα όρια τους!

Η «Δράση για μια άλλη πόλη» δηλώνει την υποστήριξή της στον αγώνα των κατοίκων της Κερατέας ενάντια στην οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική καταστροφή, που συνεπάγονται τα σχέδια για τους ΧΥΤΑ και στην παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στους ιδιώτες εργολάβους – επενδυτές. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους, για να αποχωρήσουν τώρα όλες οι αστυνομικές δυνάμεις από την Κερατέα, να σταματήσουν να προστατεύουν το παράνομο εργοτάξιο και να απελευθερωθούν όλοι οι συλληφθέντες.

Περισσότερα στο http://www.drasivrilissia.gr/themata/parousiash.aspx?sxID=1877

 

Page 64 of 64