Κυρ 9 Απρ 2017 06:45:06 μμ

Τοπικές Ειδήσεις

Οικογιορτή Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού από τον «ΒΡΙΛΗΣΣΟ» την Κυριακή 9/4/2017.

Οικογιορτή Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού από τον «ΒΡΙΛΗΣΣΟ» την Κυριακή 9/4/2017.

Οικογιορτή Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού

Για άλλη μία χρονιά, ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, συμμετέχει ενεργά στην Οικογιορτή Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού που διορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Επικαιρότητα
Επικαιρότητα

Επικαιρότητα (511)

O Δήμος Βριλησσίωνυλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσεων για την βελτίωση των κτηριακώνυποδομών των σχολείων της πόλης μας,από το φθινόπωρο του περασμένου έτους έως τον τρέχοντα Σεπτέμβριο, στα πλαίσια βεβαίως των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν σταδημόσια οικονομικά της πατρίδας μας.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται τόσο με τα συνεργεία Αυτεπιστασίαςπου διαθέτει ο Δήμος, όσο και μέσω έργου που μελέτησε, δημοπράτησε και υλοποίησε η Διεύθυνση ΤεχνικώνΥπηρεσιών του Δήμου.

Συνημμένο το πρόγραμμα δράσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2015 – 2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είναι γνωστό ότι ο Δήμος διαθέτει:
 7 Νηπιαγωγεία,
 6 Δημοτικά Σχολεία,
 3 Γυμνάσια και
 2 Λύκεια, καθώς και
 3 Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Από το φθινόπωρο του περασμένου έτους έως τον τρέχοντα Σεπτέμβριο, ο Δήμος Βριλησσίων, στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του, υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσεων για την βελτίωση των κτηριακών
υποδομών των σχολείων της πόλης μας, στα πλαίσια βεβαίως των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στα
δημόσια οικονομικά της πατρίδας μας. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται τόσο με τα συνεργεία Αυτεπιστασίας
που διαθέτει ο Δήμος, όσο και μέσω έργου που μελέτησε, δημοπράτησε και υλοποίησε η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
Μέσω της υπηρεσίας Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δήμος επιδεικνύει καθημερινή
σχεδόν παρουσία στα δεκαοκτώ (18) σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και στους τρεις (3) δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς της πόλης. Συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων εργατοτεχνιτών του Δήμου, προβαίνουν
καθημερινά στην εκτέλεση διαφόρων επειγουσών επεμβάσεων και εργασιών μικροσυντηρήσεων των
κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων.
Οι εργασίες αυτές κατά κύριο λόγο αφορούν:
 Στον έλεγχο και την αποκατάσταση προβλημάτων στην λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων
(ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων) όλων των σχολείων, που παρουσιάζουν τακτικά
προβλήματα εξ αιτίας της έντονης χρήσης αυτών.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2
 Στον χρωματισμό κοινοχρήστων χώρων και περιτοιχίσεων των σχολείων, που τακτικά ρυπαίνονται εξ
αιτίας της χρήσης των από μεγάλο μαθητικό πληθυσμό, αλλά και εξ αιτίας των “γκράφιτι” που ταλανίζουν
γενικά τον δημόσιο χώρο των πόλεών μας.
 Στον έλεγχο και την αποκατάσταση προβλημάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σχολείων
(φθορές σε φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες φωτισμού, πρίζες, πίλαρ κ.λ.π.).
 Στην τοπική αποκατάσταση φθορών στις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων.
Παράλληλα, τους τελευταίους δώδεκα μήνες υλοποιήθηκε μία σημαντική εργολαβία για την συντήρηση των
σχολείων της πόλης. Κατόπιν σχετικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, υπεγράφη, με την εργοληπτική
επιχείρηση που αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, η σχετική σύμβαση ποσού 116.665,16 € (πλέον Φ.Π.Α.
ποσού 26.832,99 €). Με το ποσόν αυτό υλοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες συντήρησης και βελτίωσης
σχολικών μας κτηρίων, με κριτήριο τον βαθμό σημαντικότητας κάθε επέμβασης στα σχολεία της πόλης.
Οι πλέον σημαντικές επεμβάσεις έγιναν σε τρία από τα παλαιότερα σχολεία της πόλης, στο παλαιό κτήριο του
1ου Δημοτικού Σχολείου, στο παλαιό κτήριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου, στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου και στο
κτήριο του 1ου Λυκείου. Παράλληλα, μέσω του έργου ο Δήμος προμηθεύθηκε, τριάντα κάδους απορριμμάτων
για τους αύλειους χώρους των σχολείων, δέκα ηλεκτρικά κουδούνια και τριάντα ένα καζανάκια τύπου
Νιαγάρα, για την κάλυψη αντιστοίχων αναγκών σχολείων,
Αναλυτικότερα οι σημαντικότερες εργασίες που υλοποιήθηκαν από το φθινόπωρο του 2015 έως τον
Σεπτέμβριο του 2016, ανά σχολείο και παιδικό σταθμό, είναι οι εξής:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3
1ο ΛΥΚΕΙΟ (στην οδό Θεσσαλίας & Μακεδονίας)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ W.C. 1ου και 2ου ορόφου.
Πλήρης, ριζική ανακαίνιση των χώρων υγιεινής των μαθητών, τόσο του 1ου ορόφου όσο και του 2ου
ορόφου, με την ανακατασκευή των υδραυλικών τους εγκαταστάσεων και την αποξήλωση των παλιών και
τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδων και τοίχων, καθώς και του εξοπλισμού (ειδών) υγιεινής των χώρων
αυτών, ούτως ώστε να επιλυθούν προβλήματα σημαντικών φθορών (εξ αιτίας του χρόνου και της χρήσης
των εγκαταστάσεων).
Τούρκικες λεκάνες: 12 τεμάχια - Νιπτήρες με βρύση: 12 τεμάχια - Ουρητήρες: 4 τεμάχια - Καζανάκια:
12 τεμάχια - Καθρέπτες: 12 τεμάχια - - Χαρτοθήκες: 10 τεμάχια - Σιφώνια νιπτήρα: 12 τεμάχια -
Χαλκοσωλήνας: 48 μ.μ. - Σωλήνας PVC αποχέτευσης: 40 μ.μ.
Συνολική επιφάνεια χώρων υγιεινής 44,00 μ2.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ εξωτερικών όψεων κτηρίου
Ριζική αποκατάσταση φθορών στις εξωτερικές (από οπλισμένο σκυρόδεμα) όψεις του κτηρίου, με την
απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων των όψεων λόγω οξείδωσης του ελαφρού οπλισμού των, την χρήση
υλικών αναστολής διάβρωσης του οπλισμού και την αποκατάσταση της επικάλυψης αυτών με ειδικά
επισκευαστικά κονιάματα, για την επαναφορά των όψεων στην προτέρα τους μορφή. Τέλος
πραγματοποιήθηκε χρωματισμός όλων των όψεων του κτηρίου (συνολική επιφάνεια 2.178 μ2) και σε
ορισμένους χώρους εσωτερικά (82 μ2).
Συνολική επιφάνεια τοπικών επισκευών: 304,00 μ2
Συνολική επιφάνεια εξωτερικών χρωματισμών: 2.178,00 μ2.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5
Παράλληλα έγιναν οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στα σκαλοπάτια του κλιμακοστασίου για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών. Συνολικό μήκος: 200 μ.
 Ανακατασκευή αρμών διαστολής του κτηρίου (συνολικό μήκος 9,00 μ.μ.).
 Τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων προσαρμογής δαπέδων (4 τεμάχια) στις εισόδους των
χώρων υγιεινής,
 Στεγάνωση κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης χώρων υγιεινής (4 τεμάχια) και χρωματισμός
μεταλλικών καλυμμάτων αυτών,
 Ελαιοχρωματισμός θυρών χώρων υγιεινής (16 τεμάχια).
 Στεγάνωση εξωτερικής διακοσμητικής τοιχοποιϊας (διακοσμητικά τούβλα) για την προστασία
των χώρων υγιεινής από υγρασίες. Συνολικό μήκος στεγανοποίησης 70 μ.
 Τοποθέτηση τσιμεντοσανίδας στην είσοδο του σχολείου (2,10 μ2).
 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους διαδρόμους του κτηρίου.
Τοποθετήθηκαν Φωτιστικά 15 τεμάχια.
 Προβλέπεται η τοποθέτηση τεσσάρων (4) μεγάλων δένδρων στην δυτική πλευρά του αυλείου
χώρου του σχολείου, για την σκίαση των ανατολικών αιθουσών.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων στους χώρους υγιεινής του β’ ορόφου.
 Αποκατάσταση φθορών επιχρισμάτων στους χώρους υγιεινής του β’ ορόφου.
 Αντικατάσταση ταμπλώ και στεφάνης στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ.
 Συντήρηση τοπικά στεγάνωσης δώματος.
 Σταθεροποίηση υδρορροής στον αύλειο χώρο.
 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων προστασίας της εξωτερικής εισόδου προς το υπόγειο.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6
2ο ΛΥΚΕΙΟ (στην οδό Ταϋγέτου, Δίρφυς, Βαλτετσίου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση τσιμεντοσανίδων στους διαδρόμους του κτηρίου (12,00 μ2).
 Χρωματισμοί εσωτερικά αιθουσών (150 μ2).
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στο υπόγειο του σχολείου.
 Συντήρηση τοπικά στεγάνωσης δώματος.
 Αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων στους χώρους υγιεινής των καθηγητών στο
ισόγειο.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (στην οδό Μακεδονίας & Πίνδου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ εξωτερικών όψεων κτηρίου
Ριζική αποκατάσταση φθορών στις εξωτερικές (από οπλισμένο σκυρόδεμα) όψεις του κτηρίου, με την
απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων των όψεων λόγω οξείδωσης του ελαφρού οπλισμού των, την χρήση
υλικών αναστολής διάβρωσης του οπλισμού και την αποκατάσταση της επικάλυψης αυτών με ειδικά
επισκευαστικά κονιάματα για την επαναφορά των όψεων στην προτέρα τους μορφή. Τέλος
πραγματοποιήθηκε χρωματισμός όλων των όψεων του κτηρίου. Τέλος πραγματοποιήθηκε χρωματισμός
όλων των όψεων του κτηρίου (συνολική επιφάνεια 2.178 μ2) και σε ορισμένους χώρους εσωτερικά (82
μ2).
Συνολική επιφάνεια τοπικών επισκευών: 90,00 μ2
Συνολική επιφάνεια εξωτερικών χρωματισμών: 1.138,00 μ2.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ στην είσοδο από την οδό Πίνδου
Κατασκευή νέου πεζοδρομίου πλάτους 2,50 μ. σε όλο το πρόσωπο του σχολείου επί της οδού Πίνδου
(είσοδος σχολείου), για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Τοποθέτηση μεταλλικών
εμποδίων (κολωνάκια) για την αποτροπή στάθμευσης επί του πεζοδρομίου. Διαμόρφωση ράμπας στην
είσοδο του σχολείου για την ασφαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Επιφάνεια νέου
πεζοδρομίου
Παράλληλα έγιναν οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στα σκαλοπάτια του κλιμακοστασίου για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών. Συνολικό μήκος: 53 μ.
 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους διαδρόμους του κτηρίου.
Τοποθετήθηκαν Φωτιστικά 30 τεμάχια.
 Προβλέπεται η τοποθέτηση τεσσάρων (4) μεγάλων δένδρων στην δυτική πλευρά του αυλείου
χώρου του σχολείου, για την σκίαση των αιθουσών.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Συντήρηση στεγάνωσης δώματος.
 Τοπική αποκατάσταση φθορών επιχρισμάτων στην περιοχή των εξωτερικών
ανοιγμάτων.
 Αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων στους χώρους υγιεινής.
 Χρωματισμός γραφείου υποδιευθύντριας.
 Τοποθέτηση μεταλλικών οριοδεικτών (κολωνάκια) στο νέο πεζοδρόμιο επί της οδού
Πίνδου, για την αποτροπή στάθμευσης οχημάτων.
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (στην οδό Λευκών Ορέων & Ταϋγέτου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση τσιμεντοσανίδων στους διαδρόμους του κτηρίου (12,00 μ2).
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποκατάσταση φθορών επιχρισμάτων σε οροφή διαδρόμου α’ ορόφου.
 Χρωματισμοί εσωτερικά όλων των διαδρόμων του σχολείου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (στην οδό Βορείου Ηπείρου & Αγιάσσου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών στις υδρορροές και στα στηθαία του δώματος (4
τεμάχια).
 Τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στα σκαλοπάτια του κλιμακοστασίου για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών. Συνολικό μήκος: 340 μ.
 Αντικατάσταση φθαρμένων υαλοστασίων στους διαδρόμους του σχολείου. Συνολικά 4 τεμάχια.
 Προβλέπεται η τοποθέτηση τεσσάρων (4) μεγάλων δένδρων στην βορεία και δυτική πλευρά του
αυλείου χώρου του σχολείου, για την σκίαση των αιθουσών.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση και επανακατασκευή αποχετευτικών αγωγών στις εισόδους του σχολείου
από την οδό Αγιάσσου και την οδό Βορείου Ηπείρου.
 Αντικατάσταση πέντε φθαρμένων θυρών στους χώρους υγιεινής του ισογείου, με νέες
μεταλλικές θύρες.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (στην οδό Φλωρίνης, Κύπρου, Δωδεκανήσου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ νοτίας όψεως παλαιού κτηρίου
Ριζική αποκατάσταση φθορών στους πόδες των υποστυλωμάτων και στις δοκούς από οπλισμένο
σκυρόδεμα, του ανοικτού εξωτερικού διαδρόμου στην νότια πλευρά του παλιού κτηρίου, με την
απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων επιχρισμάτων και επικαλύψεων οπλισμών λόγω οξείδωσης αυτών,
την χρήση υλικών αναστολής διάβρωσης του οπλισμού και την αποκατάσταση της επικάλυψης αυτών με
ειδικά επισκευαστικά κονιάματα για την επαναφορά των όψεων στην προτέρα τους μορφή. Τέλος
πραγματοποιήθηκε χρωματισμός όλης της νοτίας όψης (τοίχοι, δοκοί, υποστυλώματα, οροφές), καθώς και
της ανατολικής όψης του παλαιού κτηρίου του σχολείου (συνολική επιφάνεια 1.296 μ2).
Συνολική επιφάνεια τοπικών επισκευών: 111,00 μ2
Συνολική επιφάνεια εξωτερικών χρωματισμών: 1.296,00 μ2.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ παλαιού κτηρίου.
Αποκατάσταση φθορών στην οροφή του χώρου του λεβητοστασίου, στα σημεία εξόδου των σωληνώσεων
αποχέτευσης των ύπερθεν χώρων υγιεινής του σχολείου, με την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, την
χρήση υλικών αναστολής διάβρωσης του οπλισμού και την αποκατάσταση της επικάλυψης αυτών με
ειδικά επισκευαστικά κονιάματα, την πλήρωση των κενών με πολυουρεθάνη, τέλος δε την αποκατάσταση
του χρωματισμού της οροφής του χώρου (19 μ2).
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13
 ΑΡΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ διαδρόμων ισογείου και α’ ορόφου νοτίας όψεως
παλαιού κτηρίου.
Άρση της ολισθηρότητας του σκεπαστού διαδρόμου στο ισόγειο και στον α’ όροφο της νοτίας όψεως του
παλαιού κτηρίου, με την επάλειψη των παλαιών ολισθηρών μωσαϊκών δαπέδων με ειδικό επαλειφόμενο
ελαστομερές κονίαμα για την ασφαλή χρήση του χώρου από τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες του
σχολείου. Επιφάνεια επέμβασης 340 μ2.
Παράλληλα έγιναν οι κάτωθι εργασίες:
 Συντήρηση και αποκατάσταση καναλιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολείου στον
στεγασμένο διάδρομο του ισογείου, σε μήκος περίπου 10 μ.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
14
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση πλακών πεζοδρομίου και κατασκευή ράμπας στην ανατολική πλευρά του
νέου κτηρίου για την ασφάλεια των μικρών μαθητών.
 Τοποθέτηση κιγκλιδώματος ασφαλείας στην είσοδο του σχολείου από την οδό
Δωδεκανήσου.
 Στεγανοποίηση αποχέτευσης των χώρων υγιεινής στο ισόγειο.
 Κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία του σχολείου για την
ασφάλεια των μαθητών.
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιτών στους χώρους υγιεινής του ισογείου του παλαιού
κτηρίου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (στην οδό Αθαν. Διάκου, Κυπρίων Αγωνιστών, Παλ. Πατρών Γερμανού)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στο ισόγειο του παλαιού κτηρίου
Διαμόρφωση μικρής αίθουσας βιβλιοθήκης στο ισόγειο και αναδιάταξη της αίθουσας διδασκόντων με την
χρήση τσιμεντοσανίδων, για την εξοικονόμηση μίας επί πλέον αίθουσας διδασκαλίας στο νέο κτήριο, στον
χώρο της βιβλιοθήκης που μεταφέρθηκε. Η διαμόρφωση έγινε με την χρήση μονών και διπλών
τσιμεντοσανίδων, συνολικής επιφανείας 60 μ2.
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Διαμόρφωση του χώρου κάτω από την κλίμακα του ισογείου σε μικρή αποθήκη.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
Διαμόρφωση στον χώρο εισόδου του ισογείου μικρής κουζίνας για τις ανάγκες του ολοήμερου σχολείου με
τσιμεντοσανίδες και ρολό αλουμινίου (βαρέως τύπου) για την προστασία του χώρου.
Παράλληλα έγιναν οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση μαρμαροποδιών και σοβατεπί συνολικής επιφανείας 28 μ2.
 Προμήθεια πλακών ψευδοροφής από γυψοσανίδα, συνολικής επιφανείας 20 μ2.
 Αντικατάσταση διαφώτιστου στην οροφή του φωταγωγού του υπογείου, συνολικής
επιφανείας 10 μ2 περίπου.
 Χρωματισμοί εσωτερικά των νέων αιθουσών που διαμορφώθηκαν στο ισόγειο καθώς και
του χώρου υποδοχής και κλιμακοστασίου του σχολείου, συνολικής επιφανείας 465 μ2.
 Προβλέπεται η τοποθέτηση δύο (2) μεγάλων δένδρων στον αύλειο χώρο του σχολείου για σκίαση.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Μεταφορά και τοποθέτηση γραφείων, ντουλαπιών και πινάκων σε διάφορα σημεία του
σχολείου.
 Σταθεροποίηση κουπαστής εξωτερικής κλίμακας επικοινωνίας των αυλείων χώρων των
δύο κτηρίων του σχολείου.
 Κατασκευή νέου αποχετευτικού αγωγού στο παλιό κτήριο (προς την οδό Παλαιών
Πατρών Γερμανού).
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (στην οδό 25ης Μαρτίου, Μακεδονίας, Κρήτης)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ στην είσοδο από την οδό Κρήτης
Κατασκευή νέου πεζοδρομίου πλάτους 2,30 μ. σε όλο το μήκος της εισόδου/εξόδου του σχολείου επί της
οδού Κρήτης, για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Τοποθέτηση μεταλλικών
εμποδίων (κολωνάκια) για την αποτροπή στάθμευσης επί του πεζοδρομίου.
Παράλληλα έγιναν οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στα σκαλοπάτια του κλιμακοστασίου για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών. Συνολικό μήκος: 150 μ.
 Τοποθέτηση πενήντα (50) νέων υαλοπινάκων ασφαλείας, σε αντικατάσταση παλαιών
φθαρμένων, επιφανείας 22 μ2.
 Προβλέπεται η τοποθέτηση τριών (3) μεγάλων δένδρων στον αύλειο χώρο του σχολείου για
σκίαση.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Τοποθέτηση κιγκλιδώματος ασφαλείας στην είσοδο του σχολείου από την οδό Κρήτης.
 Τοποθέτηση μεταλλικών οριοδεικτών στο νέο πεζοδρόμιο επί της οδού Κρήτης.
 Αποξήλωση κυβολίθων από το προαύλιο στην συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κρήτης,
διαμόρφωση του χώρου με κηπευτικό χώμα.
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (στην οδό Τειρεσίου, Σπάρτης, Αυλίδος)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στα σκαλοπάτια του κλιμακοστασίου για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών. Συνολικό μήκος: 110 μ.
 Προβλέπεται η τοποθέτηση πέντε (5) μεγάλων δένδρων στον αύλειο χώρο του σχολείου για
σκίαση.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Κατασκευή νέου αποχετευτικού αγωγού στις εξωτερικές βρύσες στον αύλειο χώρο.
 Συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στην οδό Τειρεσίου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (στην οδό Σωκράτους, Αλφειού, Χελμού)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Τοποθέτηση αντιολισθηρών ταινιών στα σκαλοπάτια του κλιμακοστασίου για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών. Συνολικό μήκος: 70 μ.
 Τοποθέτηση ξυλίνων θυρών, συνολικής επιφανείας 3 μ2.
 Επικαλύψεις τοίχων με φύλλα μοριοσανίδων, συνολικής επιφανείας 24 μ2.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Εργασίες διαμόρφωσης παρτεριών πρασίνου για την άρση της επικινδυνότητας αυτών.
Συντήρηση πρασίνου.
 Αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων στους χώρους υγιεινής του σχολείου.
 Αντικατάσταση δέκα φθαρμένων πινάκων, τοποθέτηση και στερέωση αυτών.
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (στην οδό Πιερίων & Ταϋγέτου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Επικαλύψεις τοίχων με φύλλα μοριοσανίδων, συνολικής επιφανείας 45 μ2.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Κατασκευή κλίμακας, στην θέση ράμπας (από την ανώνυμο οδό), που καθαιρέθηκε.
 Αποξήλωση δαπέδου από πλαστικά πλακίδια και διάστρωση κεραμικών πλακιδίων (100
μ2).
 Αποκατάσταση φθορών από πυρκαγιά υδρορροής, δίπλα από την αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (στην οδό Γράμμου)
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση παλαιού πλαστικού τάπητα, οργάνου παιχνιδιού, περίφραξης δαπέδου, χώρου
παιχνιδιού, αποκατάσταση δαπέδου από κυβόλιθους, συντήρηση παγκακιών,
χρωματισμοί εξωτερικών χώρων.
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Επίστρωση βορείου τμήματος αυλείου χώρου παιχνιδιού με συνθετικό χλοοτάπητα
ασφαλείας.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (στην οδό Αθανασίου Διάκου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Κατασκευή δαπέδου (βάση) από σκυρόδεμα και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας από ελαστικά
πλακίδια, επιφανείας 75 μ2 (για το πολυόργανο που θα τοποθετηθεί έως το τέλος του έτους) και 46 μ2 για
τις υπάρχουσες κούνιες.
 Τοποθέτηση δαπέδου από PVC στον χώρο υγιεινής (W.C.).
 Τοποθέτηση δαπέδων από LINOLEUM, στον χώρο των αιθουσών, για την ασφάλεια και την
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μικρών μαθητών, συνολικής επιφάνειας 130 μ2
 Αντικατάσταση φθαρμένων υαλοθυρών του κτηρίου συνολικής επιφανείας 12 μ2.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποκατάσταση εσωτερικών επιχρισμάτων και χρωματισμοί σε αίθουσα διδασκαλίας.
 Αποξήλωση και τοποθέτηση νέα θύρας στον χώρο υγιεινής. Αποκατάσταση φθαρμένων
πλακιδίων.
 Απομάκρυνση φθαρμένου οργάνου παιδικής χαράς και αποκατάσταση χώρου παιχνιδιού.
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (στην οδό Χελμού & Αρετής)
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση μεταλλικού ερμαρίου άρδευσης.
 Χρωματισμός εσωτερικά των περιτοιχίσεων.
 Τοποθέτηση ηλεκτρικού κουδουνιού στην είσοδο του νηπιαγωγείου.
 Αποκατάσταση φθορών συστημάτων ασφαλείας εξωτερικών υαλοστασίων.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
23
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (στην οδό Κρήτης)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών, συνολικής επιφανείας 5 μ2.
 Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα επί τοίχου, αιθουσών, συνολικής επιφανείας 31 μ2.
 Επικαλύψεις τοίχων με φύλλα μοριοσανίδων, συνολικής επιφανείας 35 μ2.
 Τοποθέτηση μαρμάρου, συνολικής επιφανείας 1 μ2.
 Τοποθέτηση ξυλίνων θυρών, συνολικής επιφανείας 2 μ2.
 Αποξήλωση τριών (3) κουφωμάτων αλουμινίου και επανατοποθέτηση νέων, σε
αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων, επιφανείας 6 μ2.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση πλακών και επανακατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (στην οδό Πιερίων & Ταϋγέτου)
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση οργάνου παιχνιδιού, συντήρηση αυτού και επανατοποθέτηση.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (στην οδό Πασχαλίδη)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών, συνολικής επιφανείας 8 μ2.
 Διάστρωση ποταμίσιου βότσαλου, στον χώρο της παιδικής χαράς, συνολικής επιφανείας 132 μ2.
 Τοποθέτηση δαπέδου από LINOLEUM, σε αίθουσα, για την ασφάλεια και την βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των μικρών μαθητών, συνολικής επιφάνειας 15 μ2
 Τοποθέτηση σίτας στο παράθυρο χώρου υγιεινής.
 Αποξήλωση τριών (3) κουφωμάτων αλουμινίου και επανατοποθέτηση νέων, σε
αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων, επιφανείας 7 μ2..
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Λείανση γωνιών και ακμών εξωτερικών μαρμάρινων κατασκευών γιά την ασφάλεια των
μικρών παιδιών.
 Διαμόρφωση πεζοδρομίου (αποξήλωση πλακών) στην περιοχή του πεύκου στην οδό
Πασχαλίδη.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25
1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Στεγάνωση δωμάτων, με την αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων (βοτσαλόπλακες)
συνολικής επιφανείας 229 μ2, την διάστρωση ασφαλτόπανου συνολικής επιφανείας 383 μ2 και
τοποθέτηση νέων βοτσαλοπλακών συνολικής επιφάνειας 107 μ2 σε αντικατάσταση φθαρμένων
που απομακρύνθηκαν.
 Αλλαγή μηχανισμού οκτώ (8) παραθύρων αλουμινίου, με την τοποθέτηση μηχανισμού ανάκλισης
για την βελτίωση του αερισμού των αιθουσών του παιδικού σταθμού και την βελτίωση της
ασφάλειας των μικρών παιδιών κατά την διαβίωσή τους στον παιδικό σταθμό.
 Προμήθεια πλακών ψευδοροφής από γυψοσανίδα, συνολικής επιφανείας 20 μ2.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση οργάνων αυλείου χώρου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 – 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (στην οδό Αθανασίου Διάκου)
Πραγματοποιήθηκαν με την ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ οι κάτωθι εργασίες:
 Αποξήλωση τεσσάρων (4) ξυλίνων κουφωμάτων, και αντικατάσταση με αντίστοιχα
αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς, για την βελτίωση του αερισμού των αιθουσών
του παιδικού σταθμού και την βελτίωση της ασφάλειας των μικρών παιδιών κατά την διαβίωσή τους στον
παιδικό σταθμό.
Από τα συνεργεία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες :
 Αποξήλωση οργάνων αυλείου χώρου.
Βριλήσσια, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Τρύφων Β. Μαρτιγόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κατ’ οίκον

O Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων, στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ενημερώνει ότι οι δημότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα εξυπηρετούνται κατ’ οίκον για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων.

Τηλέφωνα για ραντεβού : 210 6135611 & 210 8100224, κος Μποζάς Ηλίας.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ο Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Ξ. Μανιατογιάννης συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου μας για την εισαγωγή τους στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο πολύχρονος αγώνας σας απέδωσε καρπούς και σας αντάμειψε με την επιτυχία σας αυτή.
Δεχτείτε τις θερμότερες ευχές μου για το νέο ξεκίνημα στη ζωή σας.
Συγχαρητήρια στους καθηγητές και τους γονείς σας που βρίσκονταν δίπλα σας όλο αυτό το δύσκολο διάστημα.
Επίσης, θα ήθελα να πω σε όσους διαγωνίστηκαν και δεν τα κατάφεραν, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πως η ζωή έχει πολλές πόρτες, αρκεί να μην τα παρατάς και να συνεχίζεις την προσπάθεια με δύναμη και υπομονή.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Όταν οι δημότες αποδεικνύονται ωριμότεροι των δημοτικών αρχών...

Επιστολή για το παραρεμάτιο αναψυκτήριο

Επιστολή αναγνώστριας της Δράσης (πάλι) για το παραρεμάτιο αναψυκτήριο!

"Αγαπητή Δράση,

Η επάνοδος της καντίνας του πάρκου ρεματιάς έρχεται. Την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε να συναντήσω εκεί τους νέους ιδιοκτήτες (ενοικιαστές της) καθώς προχωρούσαν στην τελική ευθεία της ανακαίνισης του περιπτέρου.

Ακολούθησε μια σύντομη γνωριμία μαζί τους και ανταλλάχθηκαν ελάχιστες μα ουσιώδεις ατάκες.

Ρώτησα πότε ανοίγουν, και τι θα σερβίρουν για να κατανοήσω το ύφος της νέας καντίνας και σε τι κοινό θα απευθύνεται. «Τέλος Αυγούστου, καφέ και μεζέδες», ήταν οι απαντήσεις, «ανοιχτά απ΄ το πρωί ως το βράδι».

Κάπου εκεί ο ένας από τους συνεταίρους αυτής της νέας επιχείρησης σχολίασε ότι θα έχουν μόνο δέκα τραπέζια αλλά ελπίζουν το καλοκαίρι ότι ο δήμαρχος θα τους επιτρέψει να επεκταθούν. Άντε πάλι τα ίδια!

Η πέργκολα κάτω απ΄ την οποία θα στεγαστεί αυτή η καφετέρια/μεζεδοπωλείο δείχνει εν τω μεταξύ ότι με σωστή εργονομική διάθεση και μελέτη μπορούν να τοποθετηθούν τουλάχιστον δεκαπέντε τραπέζια.

Πρώτα απ΄όλα σχολίασα στον κύριο (που προτρέχει στο πώς να γίνει η παρανομία πάλι προς όφελος του καταστηματάρχη) ότι ο δήμαρχος δεν πρόκειται να δώσει άδεια για κάτι τέτοιο (προέκταση τραπεζιών) επειδή δέχεται πιέσεις...

Ερωτήσεις:

α) Υπάρχει κάτι που να διασφαλίζει ότι δεν θα΄ χουμε πάλι τις ίδιες παρανομίες, λίγα μέτρα απ΄τα πρανή του ρέματος, ενώ φαίνεται εξαρχής η πρόθεση του νέου ενοικιαστή;

β) Για ποιο λόγο επιλέχθηκε ενοικιαστής με τα χούγια του προηγούμενου ενοικιαστή που παρανομούσε; Με τι κριτήριο τον επέλεξαν; Γιατί του άφησε κάποιος ανοιχτό το ενδεχόμενο προέκτασης τραπεζιών τους καλοκαιρινούς μήνες; Μπας και το καλοκαίρι το ρέμα σταματά να είναι ρέμα;

γ) Για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε στρατηγική περιπτέρου-καντίνας ήπιας οικοτουριστικής ανάπτυξης όπως θα ταίριαζε στο τοπίο, στη νομοθεσία, και στο ίδιο το κτίριο; Μία καφετέρια με μεζέδες προσδίδει τον χαρακτήρα του κλασικού νεοέλληνα με όσες κακές συνήθειες αυτός κουβαλά. Απ΄ το μενού και μόνο μπορείς να κατανοήσεις τη δεοντολογία της λειτουργίας μιας καντίνας.

δ) Για ποιο λόγο δεν εκμεταλλεύτηκε η τοπική αυτοδιοίκηση τα κονδύλια Κοινσεπ (κοινωνικών συνεταιρισμών) που τόσο ακριβά πληρώνουμε σαν τίμημα ώστε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά σαν ευρωπαίοι πολίτες; Κονδύλια που δίνονται για μια Πολιτισμένη και Αξιοπρεπή ευρώπη που σέβεται τους άνεργους, τους αμεα, τους ψυχικά ασθενείς, και πράττει Κοινωνικό έργο να ενσωματώσει χρήσιμους στην κοινωνία ανθρώπους που βιώνουν Κοινωνικό αποκλεισμό για ρατσιστικούς λόγους και που δεν έχουν άλλες κοινωνικές ευκαιρίες εργασίας όπως ο μέσος πολίτης;

ε) Για ποιο λόγο θα είμαστε πάντα ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να γίνουμε;

στ) Για ποιο λόγο η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θέλει οι πολίτες του δήμου να ευαισθητοποιηθούν για σοβαρά Κοινωνικά θέματα όταν εκείνοι θα επιλέγουν μια καντίνα για να πιουν εκεί ΚΑΙ όχι κάπου αλλού το ρόφημά τους; Για ποιόν λόγο η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποφασίζει για μας ότι θέλουμε να παραμείνουμε ακαλλιέργητοι και αμόρφωτοι μέσα απ΄τη δυνατότητα που μας δίνει η Κρίση να γίνουμε Καλύτεροι και Αξιότεροι σαν άνθρωποι, ώστε να βγούμε ζωντανοί απ΄τις δυσκολίες της; Δεν χρειάζεται Πολιτιστικό Φεστιβάλ για να φανεί το χαμηλό Πολιτιστικό επίπεδο μιας διοικούσας επιτροπής. Αρκεί η γνωμοδότηση για την επαναλειτουργία μιας καντίνας για να φανεί η Φιέστα της." φιλικά Μαρία Μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ *Τα πλήρη στοιχεία της επιστολογράφου είναι στη διάθεση της ιστοσελίδας της Δράσης.

** Το ζήτημα του αναψυκτηρίου έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν το δημοτικό συμβούλιο ΑΛΛΆ και τους περίοικους, συχνά με αντιτιθέμενες απόψεις. Ο σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης- Χαλανδρίου -και όχι μόνον, έχει κατηγορήσει τις Δημοτικές Αρχές των Βριλησσίων για παράβαση του Προεδρικού Διατάγματος 659/Δ/95 που προστατεύει την περιοχή, συγκεκριμένα, για παράτυπες εργασίες επέκτασης της (προηγούμενης) επιχείρησης που μίσθωνε τον χώρο, γι’ αυτό και η σημερινή διοίκηση περιόρισε, προκατασκευάζοντας πέργκολα με έξοδα του δήμου, τα όρια άσκησης δραστηριότητας του νέου ενοικιαστή, όπως και τα προσφερόμενα προς διάθεση είδη. Το μέλλον θα δείξει και πάλι... καταλήγοντας πιθανότατα στα ίδια συμπεράσματα!

*** Για το ζήτημα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών η «Δράση» έχει προτείνει επανειλημμένα στο δημοτικό συμβούλιο και στις εκάστοτε διοικήσεις, να επιδιώξουν την αξιοποίησή τους. Όλα τα δημοτικά αναψυκτήρια θα μπορούσαν και θα έπρεπε να λειτουργούν -η αλήθεια είναι ξεπερνώντας θεσμικά εμπόδια- είτε άμεσα με ευθύνη του Δήμου, είτε μέσω Κοινωνικών Συνεταιρισμών π.χ. ανέργων της περιοχής. Kάτι ανάλογο έχουμε προτείνει και για τη διαχείριση των δημοτικών αθλητικών χώρων, όπου ένας Συνεταιρισμός Γυμναστών θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας τους, (βλ. προσεχώς και εγκαταστάσεις οδού Μητροπούλου), μάλιστα ακριβώς μεταξύ εκείνων που προσλαμβάνονται περιοδικά ως συμβασιούχοι οκταμηνίτες και διατηρούνται επί χρόνια σε μια κατάσταση μερικής ανεργίας. Το πρόβλημα βεβαίως εδώ, δεν είναι μόνο η δυστοκία των διοικήσεων να προχωρήσουν σ' αυτή την κατεύθυνση αλλά και η άγνοια - αδιαφορία ομάδων πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε ότι κάποιες μικρές δραστηριότητες (αναψυκτήρια) θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος ώστε να διατηρούν ("ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ" ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ), έναν κοινοτικό χαρακτήρα αντί να "ξεχειλώνουν" διαρκώς από επιχειρηματική υπεραξιοποίηση σε βάρος του δημόσιου χώρου.

**** Η δημοσίευση της επιστολής -και κάθε επιστολής, που ευτυχώς, συχνά μας απευθύνεται- δεν συνεπάγεται την κατά λέξη υιοθέτησή της από την Κίνηση, (ούτε άλλωστε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία), αλλά την αναγνώριση του ενδιαφέροντος όσων θίγονται. Δεν απαντάται εξάλλου και τόσο συχνά στον τοπικό δημόσιο βίο οι δημότες να παρεμβαίνουν με ωριμότητα στα δρώμενα, γι' αυτό και αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας η προβολή των απόψεών τους.

"Δράση για μια Άλλη Πόλη"

Page 8 of 64