Κυρ 9 Απρ 2017 06:40:38 μμ

Τοπικές Ειδήσεις
Τοπικές Ειδήσεις

Τοπικές Ειδήσεις (603)

Ο Δήμος Βριλησσίων, μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΟΚΠΑ), πραγματοποιεί δωρεάν πνευμονολογικό έλεγχο - σπιρομέτρηση σε όλους στους κατοίκους των Βριλησσίων, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09.00-13.00.
Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από πνευμονολόγους στα Κοινωνικά Ιατρεία – Φαρμακείο του ΟΚΠΑ κατόπιν ραντεβού. (Λ. Πεντέλης 62, 1ος όροφος, τηλ.210-8045564)
Η δράση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας του Οργανισμού για την πρόληψη στην υγεία, θέλοντας να συμβάλλει στην προσπάθεια πρόληψης & ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), αλλά και της ευαισθητοποίησης όλων για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Ευχαριστούμε την εταιρία Novartis για την παραχώρηση του μηχανήματος σπιρομέτρησης.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Καθορισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2017

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Οι διατάξεις των άρθρων 13 του ΒΔ 24-9/20-10-58 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84, 26 του Ν.1828/1989, 6 του Ν.1900/1990 και 16 του Ν.3254/2004 καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2696/99 και τις διατάξεις του Ν. 2323/95

2. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται οι κοινόχρηστοι διαθέσιμοι χώροι προς κατάληψη για το έτος 2017

3. Οι διατάξεις του άρθρού 50 του Ν. 4257/2014

4. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 2696 και του άρθρου 48 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

5. Η υπ’ αριθμ. 128/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Βριλησσίων

6. Η υπ’αριθμ. /2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016

Ύστερα από τα πιο πάνω σχετικά , σας παραθέτουμε είδη και κοινόχρηστους χώρους που υπόκειται προς διάθεση ως κάτωθι:

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

Τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης
1. Πλατεία Αναλήψεως
2. Πλατεία Ελευθερίας
3. Παραρεμάτιο περιοχή
Τουριστικά Περίπτερα για περιστασιακές εκδηλώσεις ( Πολιτιστικές- Πολιτικές και Διαφημιστικές)
1. Πλατείες
2. Πάρκα
Εμπορεύματα Χώροι εξυπηρέτησης λειτουργίας περιπτέρου
Σκυροδέτηση Οδοστρώματα -πεζοδρόμια
Κοντέινερς Οδοστρώματα –πεζοδρόμια
Οικοδομικές εργασίες Οδοστρώματα –πεζοδρόμια
Εμπορεύματα στα πλαίσια Θρησκευτικών Εορτών
1. Πανηγύρι Αναλήψεως.
Ορίζεται ενιαία ζώνη από οδό Εθν. Αντιστάσεως έως οδού Μακεδονίας.
Σωματεία ή Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού κοινωνικού χαρακτήρα.
Διάφορα εποχικά είδη

1.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης μεταξύ των οδών Καλιανίου και Λ. Αναπαύσεως.
2.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης στην διασταύρωση με την οδό Σεβαστιανού.
3.Χώρος 1 τ.μ επι της πλατείας Αναλήψεως (καλαμπόκια – κάστανα – μαλλί της γριάς).
4. Χώρος 1 τ.μ επί της πλατείας Ελευθερίας(καλαμπόκια – κάστανα – μαλλί της γριάς).
Χριστουγεννιάτικα δέντρα 1.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης μεταξύ των οδών Καλιανίου και Λ.
Αναπαύσεως.
2.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης στην διασταύρωση με την οδό Σεβαστιανού.
Στάθμευση Οχημάτων

1.Ο Δημοτικός χώρος έμπροσθεν του Σούπερ Μάρκετ Αφοι Βερόπουλοι
2. Λοιποί Δημοτικοί χώροι
Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
-Εγκαταστάσεις εταιριών δικτύων
-Μόνιμες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου από ιδιώτες
Π.χ Πιλαρ και υποσταθμοι ΔΕΗ,τηλεφωνικοι θάλαμοι ΟΤΕ, ποδηλατοστάσια Cosmote, κ.α
Επισημαίνουμε ότι :
Α)επιτρέπεται η, υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων οικοδομικών γραμμών (στο και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών
τετραγώνων),αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων σε κοινή χρήση.
Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσεως, καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ειδικά δια τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και παρεμφερή καταστήματα, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με την ίδια απόφασή του να ορίζει ότι τα σερβιριζόμενα από τα καταστήματα
αυτά στους ανωτέρω χώρους είδη θα προσφέρονται σε τιμές καταστήματος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν.
Το τέλος, ορίζεται ετήσιο δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.
- Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του Συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
- Η σχετική άδεια για την κατάληψη πεζοδρομίου χορηγείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Ν. 2696/99 άρθρο 110 παρ. 2.
- Επίσης για κάθε άλλη περίπτωση χρήσης, το τέλος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τραπεζοκαθίσματα εστιάσης καταστημάτων
Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων ή η έκθεση των εμπορευμάτων θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται ελεύθερος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
• Όταν ο χρησιμοποιούμενος κοινόχρηστος χώρος βρίσκεται σε γωνία οδών ή οδών και πλατειών και χρησιμοποιούνται και τα δύο πεζοδρόμια της αυτής γωνίας ή τα απέναντι αυτών για τα οποία ορίζονται διαφορετικοί συντελεστές, το τέλος υπολογίζεται με το μεγαλύτερο συντελεστή για ολόκληρο το εμβαδόν του χώρου που καταλαμβάνεται.
• Οι αιτήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τον κοινόχρηστο χώρο διαρκούντος του έτους, το τέλος θα καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, και κατά κανόνα με την έναρξη του νέου έτους.
Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):
Για φυσικά πρόσωπα: 1) Βεβαίωση απόδοσης από την εφορία του ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό της εφορίας, 2) αστυνομική ταυτότητα, 3) τοπογραφικό του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο. Αντίγραφο του τοπογραφικού αυτού με τα λοιπά στοιχεία της άδειας , ήτοι αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο καταστηματάρχη, χρονική περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτήσει ο υπεύθυνος καταστηματάρχης σε εμφανές μέρος εκτός του καταστήματος εντός πλαισίου.
Για νομικά πρόσωπα: 1) Καταστατικό εταιρείας ή εταιρικό, 2) προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας,τηλ.), 3) βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ και 4) τοπογραφικό του καταστήματος, όπως της προηγούμενης παραγράφου.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο είναι: η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία..
Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο και από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται.
Εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεών του ως προς την καταβολή του δημοτικού φόρου 0,5% ή 5%. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές παρελθόντων ετών από δημοτικό φόρο 0.5% και 5%, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ του εκάστοτε έτους.
Στην περίπτωση που το προηγούμενο έτος έγινε διακανονισμός για την εξόφληση του χρέους και ο υπόχρεος δεν κατέβαλε τις δόσεις για να εκδοθεί ή να ανανεωθεί η άδεια, πρέπει να καταβάλει εξ ολοκλήρου το χρέος χωρίς καμιά διευκόλυνση με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
 Περίπτερα
Του τέλους δεν απαλλάσσονται οι ανάπηροι και θύματα πολέμου, εις τους οποίους εχορηγήθη ή ήθελε χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως περιπτέρου, κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. δ./τος 1044/1971 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/1949 «περί προστασίας και
αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου», κυρωθέντος δια του Ν. 1487/1950, συνεπώςαπό 1.1.2014 υπόκειται στο ανωτέρω τέλος και ο κοινόχρηστος χώρος που καταλαμβάνει το περίπτερο( υπό παρ. ΣΤ2του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12).
Ειδικότερα όσον αφορά τον τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων καθώς και τη μέγιστη επιφάνεια την οποία μπορούν να καταλάβουν προκειμένου να τοποθετήσουν ψυγεία και εμπορεύματα, ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ443531/24/300030/1969 (ΦΕΚ 588/Β), η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.900/12/158489/06 ΚΥΑ , οι διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5, 6 και 7 της Α1Β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης ,οι διατάξεις του Ν. 2943/54 και της 128/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες η συνολική επιφάνεια κατάληψης πέριξ των περιπτέρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15,50 τ.μ συμπεριλαμβανομένων των διάδρομων προσέγγισης στα ψυγεία πώλησης, καθώς
και στις προθήκες πώλησης εντύπων και λοιπών προϊόντων με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.
 Σκυροδέτηση - Κοντέινερ -Οικοδομικές εργασίες
α) Αφορά την τοποθέτηση μηχανημάτων (μπετονιέρες, σκαπτικά μηχανήματα & βαρέλες μπετόν κ.λ.π.) μπαζών, οικοδομικών υλικών περιφραγμάτων και σκαλωσιών, καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόμενης οικοδομής.
Το τέλος ορίζεται μηνιαίο, ανεξάρτητα του χρόνου της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, καταβάλλεται πριν από τη χρήση του και η διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε μήνα.
β) Για τα κοντέινερ συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών σε κοινόχρηστο χώρο (ως κοινόχρηστος χώρος στην παρούσα περίπτωση των οικοδομικών υλικών και κοντέινερ, νοείται πεζοδρόμιο & οδόστρωμα), το τέλος ορίζεται μηναίως ανά κοντέινερ και καταβάλλεται πριν τη χρήση του χώρου.
Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου η εταιρεία μισθώσεως κοντέινερ, οπωσδήποτε θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία του εντολέα της.
Η καταλαμβανόμενη επιφάνεια προσδιορίζεται από το πλάτος, το οποίο είναι ίσο με έως και 1,5 μέτρα από την πρόσοψη του οικοπέδου και μήκος έως 10 μέτρα κατά την γραμμή πρόσοψης του οικοπέδου.
γ) Αφορά οικοδομικές εργασίες σε χώρους του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και ποδηλάτων
 Διάφορα εποχικά είδη
Οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν δική τους μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας (γεννήτρια),αλλιώς θα καταβάλλουν στο Δήμο εφάπαξ ποσό για τη χρήση του δημοτικού φωτισμού, το οποίο θα υπολογίζεται με τις ημέρες χρήσης 20€/ημέρα.
 Εμπορεύματα στο πλαίσιο Θρησκευτικών Εορτών
Ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κλήρωση, θα καταβάλλουν το ποσό των 20,00€ στις ημερομηνίες που θα ορίσει η κανονιστική απόφαση της διεξαγωγής Θρησκευτικών Εορτών . Εφόσον κληρωθούν το ανωτέρω ποσό θα συνυπολογιστεί στο τελικό ποσό καταβολής για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού στη περίπτωση που ο αιτούμενος ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί την θέση από την κλήρωση ή δεν κληρωθεί.
 Ζαρτινιέρες,Πάσσαλοι, Τέντες, Ομπρέλες , ή διάφορα εμπόδια
Οι ζαρντινιέρες που τοποθετούνται για καλλωπιστικούς λόγους θα πληρούν τις προδιαγραφές που θα ορίζονται από το Δήμο μας, με τη χορήγηση της άδειας, ως προς τον τύπο τους (μέγεθος, σχήμα, υλικά κατασκευής, περιεχόμενο κ.λ.π.), την περιποίησή τους και επί πλέον θα τοποθετούνται σε αριθμό και στα σημεία που θα ορίζονται επίσης από τη σχετική άδεια του Δήμου, η οποία θα εκδίδεται ατελώς.
Θα ορισθεί τέλος για κάθε αυθαίρετο πάσσαλο, ομπρέλα, ζαρντινιέρα, ηχεία,
stand, ή οποιοδήποτε εμπόδιο για τον υπολογισμό του προστίμου, το οποίο είναι το τριπλάσιο του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων τραπεζοκαθισμάτων εστίασης.
Πέραν αυτών αποφασίζεται:
α) Για τους σταθερούς πασσάλους (όχι κινητούς) που τοποθετούνται στα πεζοδρόμια με σκοπό να εμποδίζεται το παρκάρισμα οχημάτων πάνω σ’ αυτό και μόνον εφόσον ο τύπος και ο τρόπος τοποθέτησής τους, είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας που θα αναγράφεται επάνω στην άδεια του Δήμου, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παραχωρείται χωρίς την καταβολή τέλους.
β) Απαγορεύεται η τοποθέτηση τεντών και ομπρελών με πάκτωση στο έδαφος (στην έννοια του πακτωμένου συμπεριλαμβάνονται και οι βιδωτές στο έδαφος ομπρέλες) και επιτρέπονται μόνο οι κινητές ομπρέλες χωρίς την καταβολή τέλους μέχρι 4μ.διάμετρο. Για τις αυθαίρετες τοποθετήσεις θα επιβληθεί τέλος ίσο με το τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων τραπεζοκαθισμάτων εστίασης ανά τ.μ., μόνο για
τον υπολογισμό του προστίμου.
γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση γλαστρών, διαφημιστικών stand και πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εμποδίων σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το τριπλάσιο του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων τραπεζοκαθισμάτων εστίασης ανά τ.μ. Για τον υπολογισμό των τ.μ. δεν
μπορεί να είναι λιγότερο των 0,50 τ.μ.
δ) Απαγορεύεται η καθ’ ύψος τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων προς αποθήκευση εντός του κοινοχρήστου χώρου. Στην περίπτωση αυτή τα αποθηκευμένα τραπεζοκαθίσματα θεωρούνται ως εμπόδια και επιβάλλεται πρόστιμο όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, ανάλογα με τα τ.μ. που καταλαμβάνουν τα εμπόδια.
Σημειώνεται ότι ο ορισμός τέλους στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν έχει σκοπό να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία, αφού άλλωστε δεν εκδίδονται άδειες, άλλα είναι απαραίτητος για να προσδιορίζεται η επιβολή των προστίμων που είναι αναλογικά των τελών και κυρίως για την άρση της αυθαιρεσίας η οποία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη τελικά απομακρύνονται με μερίμνα του
Δήμου και δαπάνες του αυθαιρετούντος με επιβολή ιδιαίτερου προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς (αρθ.3 & 8 Ν. 1080/80)
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις η επιφάνεια κατάληψης και ο χρόνος διάρκειας θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημάρχου στα πλαίσια των διατάξεων που ισχύουν.
Η άδεια θα χορηγείται με την προϋπόθεση της καταβολής του σχετικού τέλους στο Δημοτικό Ταμείο.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ.  24-9/20-10-58 ( εγκύκλιος Υπουργ. Εσωτερικών 41/07).
Β) Καθώς και τον συνοπτικό πίνακα ύψους τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 με τις επιμέρους χρεώσεις
1.
ΕΙΔΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΌΣΟ ΑΝΑ/Τ.Μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης
1.Πλατεία Αναλήψεως
2.Πλατεία Ελευθερίας
3.Παραρεμάτιος περιοχή

48€/τ.μ
28€/τ.μ
28€/τ.μ
Ετησίως

Τουριστικά Περίπτερα για περιστασιακές εκδηλώσεις (Πολιτιστικές- Πολιτικές και Διαφημιστικές)
1.Πλατείες
2.Πάρκα
80€/τ.μ
Ημερησίως

Διάφορα αγαθά - Εμπορεύματα Χώροι εξυπηρέτησης λειτουργίας περιπτέρου
40€/τ.μ Ετησίως

Σκυροδέτηση Οδοστρώματα -πεζοδρόμια 20€/τ.μ Μηνιαίως
Κοντέινερς Οδοστρώματα –πεζοδρόμια 32€/τ.μ Μηνιαίως
Οικοδομικές εργασίες Οδοστρώματα –πεζοδρόμια 32€/τ.μ Μηνιαίως

Εμπορεύματα στα πλαίσια Θρησκευτικών Εορτών
Πανηγύρι Αναλήψεως.
Ορίζεται ενιαία ζώνη από οδό Εθν. Αντιστάσεως έως οδού Μακεδονίας 20€/τ.μ

Σωματεία ή Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού κοινωνικού χαρακτήρα 2,00€/τ.μ

Ημερησίως

Διάφορα εποχικά είδη

1.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης μεταξύ των οδών Καλιανίου και Λ. Αναπαύσεως.
2.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης στην διασταύρωση με την οδό Σεβαστιανού.
3.Χώρος 1 τ.μ επί της πλατείας (καλαμπόκια – κάστανα –μαλλί της γριάς).

24€/τ.μ
24€/τ.μ
16€/τ.μ
Ημερησίως

2. Οι αιτούντες οι οποίοι αιτούνται κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για την πώληση εποχιακών ειδών και επιθυμούν ηλεκτρικό ρεύμα θα καταβάλλουν στο Δήμο εφάπαξ ποσό για τη χρήση του δημοτικού φωτισμού, το οποίο θα υπολογίζεται με τις ημέρες χρήσης 20€/ημέρα
3. Το ποσό δύναται να καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης το 1/6 της οφειλής & το υπόλοιπο σε 5 ισόποσες δόσεις μέχρι 31/7/2017.
4. Τα πρόστιμα που αφορούν αυθαίρετη κατάληψη με ζαρντινιέρες, πάσσάλους, τέντες , ομπρέλες ή διάφορα εμπόδια από τους καταστηματάρχες εστίασης θα υπολογίζεται σύμφωνα με το τέλος τραπεζοκαθισμάτων.
5. Για τους αιτούντες άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο των Θρησκευτικών Εορτών, ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κλήρωση, θα καταβάλλουν το ποσό των 20€ στις ημερομηνίες
που θα ορίσει η κανονιστική απόφαση της διεξαγωγής Θρησκευτικών Εορτών. Εφόσον κληρωθούν το ανωτέρω ποσό θα συνυπολογιστεί στο τελικό ποσό καταβολής για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού στη περίπτωση που ο αιτούμενος ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί την θέση από την κλήρωση ή δεν κληρωθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης με την οποία να εγκρίνονται οι κατωτέρω προτάσεις για τον καθορισμό ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2016 ως κάτωθι:
1.
Χριστουγεννιάτικα δέντρα
1.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης μεταξύ των οδών Καλιανίου και Λ. Αναπαύσεως.
2.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης στην διασταύρωση με την οδό Σεβαστιανού.
20€/τ.μ
Δεκαπενθήμερο

Στάθμευση Οχημάτων

1. Ο Δημοτικός χώρος έμπροσθεν του Σούπερ Μάρκετ Αφοι Βερόπουλοι
2. Λοιποί Δημοτικοί χώροι
20€/τ.μ
Ετησίως

Υπαίθριο Στάσιμο
Εμπόριο
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 20€/τ.μ
Ετησίως

Εγκαταστάσεις εταιριών δικτύων
Δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ κινητή τηλεφωνία, Φυσικό Αέριο
24€/τ/μ
Ετησίως

ΕΙΔΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΌΣΟ ΑΝΑ/Τ.Μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης
1.Πλατεία Αναλήψεως
2.Πλατεία Ελευθερίας
3.Παραρεμάτιος περιοχή
48€/τ.μ
28€/τ.μ
28€/τ.μ
Ετησίως

Τουριστικά Περίπτερα για περιστασιακές εκδηλώσεις ( Πολιτιστικές- Πολιτικές και Διαφημιστικές)
1.Πλατείες
2.Πάρκα
80€/τ.μ
Ημερησίως

Διάφορα αγαθά - Εμπορεύματα Χώροι εξυπηρέτησης λειτουργίας περιπτέρου
40€/τ.μ Ετησίως

Σκυροδέτηση Οδοστρώματα -πεζοδρόμια 20€/τ.μ Μηνιαίως
Κοντέινερς Οδοστρώματα –πεζοδρόμια 32€/τ.μ Μηνιαίως
Οικοδομικές εργασίες Οδοστρώματα –πεζοδρόμια 32€/τ.μ Μηνιαίως

Εμπορεύματα στα πλαίσια Θρησκευτικών Εορτών
Πανηγύρι Αναλήψεως.
Ορίζεται ενιαία ζώνη από οδό Εθν. Αντιστάσεως έως οδού Μακεδονίας.
Σωματεία ή Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού κοινωνικού χαρακτήρα.
20€/τ.μ
2,00€/τ.μ
Ημερησίως

Διάφορα εποχικά είδη 1.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης μεταξύ των οδών Καλιανίου και Λ. Αναπαύσεως.
2.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης στην διασταύρωση με την οδό Σεβαστιανού.
3.Χώρος 1 τ.μ επί της πλατείας (καλαμπόκια – κάστανα –μαλλί της γριάς).
4.Χώρος 1 τ.μ επί της πλατείας Ελευθερίας (καλαμπόκια – κάστανα –μαλλί της γριάς).
24€/τ.μ
24€/τ.μ
16€/τ.μ
16€/τ.μ
Ημερησίως

Χριστουγεννιάτικα δέντρα
1.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης μεταξύ των οδών Καλιανίου και Λ. Αναπαύσεως.
2.Τμήμα πεζοδρομίου Λ. Πεντέλης στην διασταύρωση με την οδό Σεβαστιανού.
20€/τ.μ
Δεκαπενθήμερο

Στάθμευση Οχημάτων

1.Ο Δημοτικός χώρος έμπροσθεν του Σούπερ Μάρκετ Αφοι Βερόπουλοι
2. Λοιποί Δημοτικοί χώροι
20€/τ.μ
Ετησίως

Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
Ετησίως
-Εγκαταστάσεις εταιριών δικτύων
-Μόνιμες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου από ιδιώτες ΔΕΗ, ΟΤΕ κινητή τηλεφωνία, ποδηλατοστάσια, cosmote κ.α 24€/τ/μ Ετησίως
2. Οι αιτούντες οι οποίοι αιτούνται κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για την πώληση εποχιακών ειδών και επιθυμούν ηλεκτρικό ρεύμα θα καταβάλλουν στο Δήμο εφάπαξ ποσό για τη χρήση του δημοτικού φωτισμού, το οποίο θα υπολογίζεται με τις ημέρες χρήσης 20€/ημέρα
3 Το ποσό δύναται να καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης το 1/6 της οφειλής & το υπόλοιπο σε 5 ισόποσες δόσεις μέχρι 31/7/2017.
4. Τα πρόστιμα που αφορούν αυθαίρετη κατάληψη με ζαρντινιέρες, πάσσάλους, τέντες , ομπρέλες ή διάφορα εμπόδια από τους καταστηματάρχες εστίασης θα υπολογίζεται σύμφωνα με το τέλος τραπεζοκαθισμάτων.
5. Για τους αιτούντες άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο των Θρησκευτικών Εορτών, ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κλήρωση, θα καταβάλλουν το ποσό των 20€ στις ημερομηνίες
που θα ορίσει η κανονιστική απόφαση της διεξαγωγής Θρησκευτικών Εορτών .
Εφόσον κληρωθούν το ανωτέρω ποσό θα συνυπολογιστεί στο τελικό ποσό καταβολής για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού στη περίπτωση που ο αιτούμενος ενδιαφερόμενος δεν αποδεχθεί την θέση από την κλήρωση ή δεν κληρωθεί.
Ο Δήμαρχος
με εντολή ο Γενικός Γραμματέας
Μπαρμπούνης Νικόλαος

Ο τομέας Πολιτισμού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), παρουσιάζει το 1o Πιλοτικό Διαδημοτικό Πρόγραμμα Πολιτιστικών Δρωμένων & Φεστιβάλ, από Κυριακή 13 Νοεμβρίου ως Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πρόγραμμα αυτό που έχει ως γνώμονα την πολιτιστική αφύπνιση και τη συνένωση των κοινωνιών μας, θα λάβει μέρος και ο Δήμος Βριλησσίων με την Παιδική Χορωδία, το Β΄ Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων και τη Φιλαρμονική.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Κυριακή 13 Νοεμβρίου - Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ: Ελευθέρια Βούλγαρη (Μαέστρος)
Δημοτικό Θέατρο Πεύκης: Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ρήγα Φεραίου, Πεύκη, 15121
Συμμετοχή παιδικών - νεανικών χορωδιών των Δήμων:
-Λυκόβρυσης – Πεύκης (ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π.), Ηρακλείου,
-Βριλησσίων (ΝΠΔΔ Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.),
-Ασπροπύργου (ΝΠΔΔ – Πνευμ. Κέντρο).
-Φιλική συμμετοχή του Εθνικού Ωδείου Ηρακλείου και Αμαρουσίου.
Ώρα προσέλευσης: 11.30
Έναρξη: 12.00
12.00-12.30 Παιδική χορωδία Εθνικού Ωδείου Ηρακλείου & Αμαρουσίου (διεύθυνση: Εύη Χλωρού)
12.30-13.00 Παιδική ΠΕ.Α.Π Λυκόβρυσης-Πεύκης (διεύθυνση: Ελευθερία Βούλγαρη)
13.00-13.30 Παιδική Ηρακλείου (διεύθυνση: Άννα Αθανασιάδου)
13.30-14.00 Παιδική Βριλησσίων (Διεύθυνση-Μουσική διδασκαλία: Γρηγορία Δέδε)
14.00-14.30 Παιδική-νεανική Ασπρόπυργος (διεύθυνση: Νάνσυ Καπρούλια)
14.30-15.45 Νεανική ΠΕ.Α.Π Λυκόβρυσης-Πεύκης (διεύθυνση: Ελευθερία Βούλγαρη)
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
«ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ»
Καλλιτεχνικοί Διευθυντές Φεστιβάλ: Αντώνης Περπινιάς (Ηθοποιός – Σκηνοθέτης),
Νικόλας Μίχας (Σκηνοθέτης)
Δημοτικό Θέατρο Πεύκης: Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ρήγα Φεραίου, Πεύκη, 15121
- 1η παράσταση
«ΑΛΛ' ΑΝΤ ΑΛΛΩΝ» & «Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» του Γεωργίου Σουρή,
από τη θεατρική σκηνή του Δήμου Ηρακλείου.
Σκηνοθεσία: Βάσω Παπαθεοδώρου-Μπελίτση.
Ώρα προσέλευσης: 17.45
Έναρξη: 18.15
-2η παράσταση
«ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Ο ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ» των Αλ. Σακελλάριου - Χρ. Γιαννακόπουλου, από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Βριλησσίων.
Σκηνοθεσία-Διδασκαλία-Κοστούμια: Έφη Πίκουλα.
Ώρα προσέλευσης: 21.00
Έναρξη: 21.15
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Βραδιά Σύγχρονης & Έντεχνης Μουσικής
Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ: Κατερίνα Βαφειάδου (Σολίστ – Συνθέτης - Μαέστρος)
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ OTE ACADEMY (Πέλικα & Σπάρτης 1, Μαρούσι)
Συμμετέχουν οι Δήμοι:
• Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης: Δημοτικό Ωδείο Πεύκης
(Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ντέπη Σακελλαρίου).
• Δήμος Περιστερίου: Ορχήστρα Νέων Ακουσμάτων
(Ενορχήστρωση & Διεύθυνση Ορχήστρας: Θάνος Μπένος).
• Δήμος Αμαρουσίου: Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου
(Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Φωτεινή Κοσκόρου).
• Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Μουσικό σύνολο. (Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Άρης Χρυσοσπάθης).
• Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Φιλαρμονική (Μαέστρος: Γιώργος Καλούδης).
• Δήμος Βριλησσίων: Φιλαρμονική (Μαέστρος: Νίκος Βασιάδης).
• Δήμος Φυλής: Φιλαρμονική (Μαέστρος: Νικόλαος Καλομοίρης).
Ώρα προσέλευση: 18.30
Έναρξη: 19.00

Αυτοψία σε δύο έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Βριλησσίων έκανε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης, με στόχο να βεβαιώσει την ομαλή ροή των εργασιών.
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος επισκέφθηκε τον υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Παιδικό Σταθμό, στην οδό Διός, που αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου,καθώς και σημεία από τα οποία περνάει ο νέος αγωγός ύδρευσης,ο οποίος κατασκευάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος: ‘Αναβάθμιση συστήματος υδροδότησης Άνω Βριλησσίων – Κατασκευή κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού και λοιπών αγωγών ύδρευσης’.

Η πλήρης διαδρομή των οδών που θα περάσει ο αγωγός είναι: Αγιάσου, Βορείου Ηπείρου, Καλαβρύτων, Σολωμού, Ανδρούτσου και Μπουμπουλίνας.

Ο Δήμαρχος κατέγραψε τα προβλήματα και τις εργασίες που εκκρεμούν, δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία των έργων και τόνισε πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να υλοποιηθούν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και να συμβάλλουν τα μέγιστα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Περί δημοτικού χώρου Κισσάβου και Μητροπούλου (Ο.Τ.365) του Δήμου Βριλησσίων.

Σχετικά με την  ανακοίνωση του μέλουςτου ΔΣ του Κενταύρου, Θανάση Μπέλτσου με θέμα την ύπαρξη σχεδίου τσιμεντοποίησης του χώρου Ο.Τ.365 του Δήμου Βριλησσίων εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
•    Ο Δήμος διοικείται από εκλεγμένη δημοτική αρχή με Δήμαρχο της πόλης τον κ. Ξ. Μανιατογιάννη από τον Σεπτέμβριο του 2014.
•    Αυτή η δημοτική αρχή με τις υπηρεσίες του Δήμου τα μόνα συμφέροντα που υπηρετούν είναι τα συμφέροντα της πόλης και των δημοτών της.
•    Μετά από επίπονο και μακροχρόνιο αγώνα αυτής της δημοτικής αρχής και τη συμπαράσταση της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτών, ο ιδιώτης και η εταιρεία του που  για μια δωδεκαετία εκμεταλλευόταν το χώρο, υπέγραψαν στις 20/10/2016 το πρωτόκολλο παράδοσης του χώρου στο δήμο, αφού προηγουμένως είχαν αποσυρθεί από τις αβάσιμες διεκδικήσεις τους για παράταση της μίσθωσης και οδηγήθηκαν σε αναγκαστικό συμβιβασμό -αποχώρηση.
•    Ως εκ τούτου, η δημοτική έκταση, επανήλθε εκεί όπου ανήκει, δηλαδή στο Δήμο και αποτελεί πλέον σημαντική δημοτική περιουσία προς όφελος της πόλης και των δημοτών της.
•    Ως δημοτική περιουσία και δημόσιος χώρος διέπεται από συγκεκριμένη νομοθεσία και κείμενες διατάξεις που η δημοτική αρχή μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου  όχι μόνο σέβεται αλλά και τις προασπίζει. Στο πλαίσιο αυτό, κινείται για τη νομιμότητα και την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων.
•    Η δημοτική αρχή απέδειξε ότι εργάζεται με σχέδιο, συνέπεια και συνέχεια προεκλογικών δεσμεύσεων και έργων και είναι έτοιμη να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη ενεργειών για την επόμενη ημέρα, μετά το πρώτο σημαντικό και ιστορικό μεγάλο βήμα που έγινε. Θέληση της - η διαμόρφωση και η ανεύρεση της καλύτερης επιλογής μέσα από διάλογο, τόσο στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και στο πλαίσιο της κοινωνίας.

Τέλος ενημερώνουμε τον συντάκτη της ανακοίνωσης ότι οι διευθυντές των υπηρεσιών δεν επιλέγονται από την εκάστοτε δημοτική αρχή, ως όφειλε να γνωρίζει και ότι η στοχοποίηση των υπηρεσιακών παραγόντων και στην προκειμένη περίπτωση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών είναι απαράδεκτη και κίβδηλη.

Κλείνουμε με το ερώτημα:
Το ΔΣ του αθλητικού συλλόγου ‘Κενταύρου’ υιοθετεί και αυτή τη φορά το ήθος και ύφος της ανακοίνωσης του μέλους της;

Η ανακοίνωση του κ. Μπέλτσου:

Ποιος διοικεί τον Δήμο Βριλησσίων;

Η διαπλοκή στην πόλη μας έχει ονοματεπώνυμο. Διακαιώθηκαν δυστυχώς οι καταγγελίες μου εδώ και ένα χρόνο , ότι πίσω από το κυνηγητό που υπέστει η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κένταυρος βρίσκονται τοπικά εργολαβικά συμφέροντα που επιδιώκουν να τσιμεντοποιήσουν ένα ακόμη ελεύθερο χώρο στα Βριλήσσια. Αφού δώσαμε την μάχη να ξεπεραστούν με την περιφέρεια τα όποια ζητήματα αδειοδότησης ,αφού μετά και από δική μας προσπάθεια και του Δήμου λύθηκε η μίσθωση με τον επιχειρηματία στο χώρο της Μητροπούλου και Καλλανιώτου ήρθαν με πραξικοπηματική και παράνομη πράξη οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βριλησσίων σήμερα να σφραγίσουν τον χώρο ως ακατάλληλο.

Η εντολή εδώθει εν αγνοία της Δημοτικής Αρχής παρανόμως , μιας και μόνο αυτή δικαιούται να πράξει κάτι τέτοιο και η εντολή αυτή εδώθει από τον ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟ. Ήταν κοινό μυστικό στα Βριλησσιώτικα στέκια ότι οι εργολάβοι των Βριλησσίων θα δώσουν την μάχη να καταλάβουν τον χώρο που σήμερα αθλούνται 400 παιδιά και μετά την αλλαγή καθεστώτος θα μπορέσουν και οι δημότες να δραστηριοποιηθούν μέσω του Αθλητικού Οργανισμού στον χώρο. Αυτό για τα εργολαβικά κοράκια δεν είναι αποδεκτό μιας και χάνουν την υπεργολαβία . Η παρανομία του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών αποδεικνύει την σκοπιμότητα και το μαύρο παρασκήνιο.

Ως Βριλησσιώτης , ως πατέρας αθλητή του Κενταύρου αλλά και ως Αν. Γραμματέας του συγκυβερώντος κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θυμίζω ότι η εποχή των εργολάβων και των λαμογιών πέρασε ανεπιστρεπτεί και θα οδηγηθούν οι κάθε λογής νταβατζήδες στην Δικαιοσύνη για πράξεις αυθαίρετες κια έκνομες.. Προσωπικά δεν θα ανεχτώ στην Πόλη μου οποιαδήποτε εκτροπή δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου και προτίθεμαι άμεσα να κινήσω τις νόμιμες διαδικασίες να διευρενηθεί η παράνομη ενέργεια των υπηρεσιών αλλά και να ζητηθεί πλήρης έλεγχος των αποφασέων των δημορτικών αρχών και των υπηρεσιών τους τα τελευταία 20 χρόνια της παντοκρατορίας Μαρτιγόπουλου και των περί αυτών.

Καλώ τον Δήμαρχο Βριλησσίων που πιστεύω ακράδαντα ότι δεν επιθυμεί την τσιμεντοποίηση του χώρου να διατάξει ΕΔΕ για την υπέρβαση καθήκοντος του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών προστατεύοντας το δικό του κύρος αλλά και τα συμφέροντα των δημοτών. Την πόλη την διοικεί η δημοτική αρχή και οι δημότες .Η μονιμότητα του δημοσίου αν δίνει θράσος σε κάποιους, θα προσγειωθούν ανώμαλα.

Ακόμη και αν από πίσω κρύβονται και πολιτικές σκοπιμότητες θα μιλήσω με ονοματεπώνυμα να ενημερωθεί η κοινωνία των Βριλησσίων. Οι συμμορίες είναι απέναντι. Θέλετε πόλεμο θα τον έχετε και επειδή εμείς είμαστε πεντακάθαροι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σκαλίσουμε τις δικές πράξεις και αποφάσεις. Η λειτουργία του αθλητικού κέντρου συνεχίζεται κανονικά".

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ "ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΥΤΣΙΑ.

Σε ότι αφορά το θέμα «Μητροπούλου» (και όχι του «Κένταυρου»), ένα ήταν προδιαγεγραμμένο για όσους ακόμη δεν έχουν χάσει την κρίση τους: Ότι όταν θα αποχωρούσε ο «επιχειρηματίας», όπως και έγινε, θα άφηνε τον χώρο σε άθλια κατάσταση. Και τότε, κανένας δήμαρχος και καμιά τεχνική υπηρεσία δεν θα μπορούσε να αγνοήσει ζητήματα ασφάλειας, προδιαγραφών, αδειοδοτήσεων, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Αντί λοιπόν κάποιοι να υβρεολογούν (και επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων να επιδοκιμάζουν), ας αναρωτηθούν για τις δικές τους ευθύνες. Στο κάτω – κάτω δικοί τους «συνέταιροι» υπήρξαν αυτοί που άφησαν πίσω τους βανδαλισμένες υποδομές, που θα πληρώσουν οι δημότες και τις οποία -κακώς κατά τη γνώμη μας- «παρέλαβε» η διοίκηση…Σε ότι αφορά το θέμα «Μητροπούλου» (και όχι του «Κένταυρου»), ένα ήταν προδιαγεγραμμένο για όσους ακόμη δεν έχουν χάσει την κρίση τους: Ότι όταν θα αποχωρούσε ο «επιχειρηματίας», όπως και έγινε, θα άφηνε τον χώρο σε άθλια κατάσταση. Και τότε, κανένας δήμαρχος και καμιά τεχνική υπηρεσία δεν θα μπορούσε να αγνοήσει ζητήματα ασφάλειας, προδιαγραφών, αδειοδοτήσεων, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Αντί λοιπόν κάποιοι να υβρεολογούν (και επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων να επιδοκιμάζουν), ας αναρωτηθούν για τις δικές τους ευθύνες. Στο κάτω – κάτω δικοί τους «συνέταιροι» υπήρξαν αυτοί που άφησαν πίσω τους βανδαλισμένες υποδομές, που θα πληρώσουν οι δημότες και τις οποία -κακώς κατά τη γνώμη μας- «παρέλαβε» η διοίκηση…

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΠΑΟΒ

Θέμα: "Η επίσημη θέση του Κενταύρου ΠΑΟΒ για τα δρώμενα στο Αθλητικό Κέντρο της Μητροπούλου".

Ο Σύλλογός μας απ’ αρχής της δημιουργίας του ασχολείται με ένα και μοναδικό σκοπό, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την προσέλκυση των περισσότερων, αν όχι όλων, των παιδιών στον αθλητισμό, ως τρόπο ζωής, μέσω του ελκυστικού για αυτά ποδόσφαιρου.

Εδώ και ένα και πλέον χρόνο όταν πλησίαζε η λήξη της μίσθωσης του χώρου από τον ιδιώτη – επιχειρηματία προς το δήμο, ανησυχία του και μεριμνά του είναι η διατήρηση του αθλητικού κέντρου ζωντανού, λειτουργικού και απόλυτα ασφαλούς, για την δραστηριοποίηση 350 και πλέον παιδιών και τις αντίστοιχες οικογένειές τους, στο συγκεκριμένο χώρο.

Πιστεύουμε ακράδαντα και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε συνεργασία με τον Αθλητικό Οργανισμό του δήμου, τους άλλους αθλητικούς & πολιτιστικούς συλλόγους αλλά και τους περισσότερους δημότες Βριλησσίων που μας συμπαραστέκονται, στην διατήρηση όλων των αθλητικών χώρων, όλων των ανοιχτών χώρων, για να ανοίξουν τα μάτια των παιδιών μας, να ιδρώσει το κορμί τους, να καθαρίσει το μυαλό τους.

Το τελευταίο διάστημα είμαστε άμεσοι αρωγοί και συμπαραστάτες στην δημοτική αρχή και προσωπικά στο Δήμαρχο και διαδραματίσαμε σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην έξω δικαστική αποχώρηση του επιχειρηματία από το χώρο. Και όλα αυτά με πλήρη διακριτικότητα και πιστοί στις αρχές και τους κανόνες που επιβάλει το καταστατικό μας.

Από τις αρχές Αυγούστου έως και σήμερα οι άνθρωποι του συλλόγου (μέλη, προπονητές) είναι άγρυπνοι φρουροί του χώρου προσπαθώντας να περισώσουν ότι είναι δυνατόν από την πραγματική «καταστροφική λαίλαπα» του ιδιώτη – επιχειρηματία.

Ο σύλλογός μας διέθεσε τεράστιο χρόνο προσωπικής εργασίας και με τεράστιο οικονομικό κόστος, πέραν από τις δυνατότητες του, ώστε να παραμείνει ο αθλητικός χώρος τουλάχιστον ( γήπεδο, αποδυτήρια, ιατρείο, γραφεία) και λειτουργικός και κυρίως απόλυτα ασφαλής για τα αθλούμενα παιδιά μας.

Αυτό επιβεβαιώθηκε απόλυτα και από την τεχνική επιτροπή της Περιφέρειας ( Σεπτέμβριος 2016) η οποία μας έδωσε τα εύσημα και βεβαίως την αδειοδότηση για την ασφαλή λειτουργία του χώρου.

Εδώ θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθεί η ουσιαστική και ηθική βοήθεια και συμπαράσταση του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου και προσωπικώς της Προέδρου του κα Ιωάννας Κυρίτση, την οποία και ευχαριστούμε δημοσίως.

Μοναδικός μας σκοπός λοιπόν είναι η άθληση των μελών μας, των παιδιών μας και η διατήρηση για αυτό το σκοπό ανοιχτού του εν λόγω αθλητικού κέντρου. Να μην κλείσει ούτε μία μέρα. Αυτό μας το υποσχέθηκε ο Δήμαρχός μας και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του και εμείς όπως πάντα θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο του.

Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί Βριλησσιώτες αυτός είναι ο ένας και μοναδικός σκοπός ύπαρξης και λειτουργίας του συλλόγου μας.

Πολιτικές, παραταξιακές ή άλλου είδους εμφανής ή σκιώδης διεργασίες καθώς και κάθε είδους δημοσιεύματα δεν τα γνωρίζουμε και δεν είναι αντικείμενό μας να ασχολούμαστε, μοναδικό μας ενδιαφέρον ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, το ποδόσφαιρο και τα παιδιά μας.

Για το Δ.Σ. του συλλόγου:

Ο Πρόεδρος Μανίκας Εμμανουήλ

Πηγή φωτογραφίας: Δράση για μια άλλη πόλη.

Page 5 of 61